Het UWV becijferde voor alle Nederlandse masteropleidingen het perspectief op de arbeidsmarkt een jaar en tien jaar na afstuderen, onder andere aan de hand van het gemiddelde jaarinkomen en het percentage afgestudeerden dat een vaste baan heeft. Hoe zit dat bij alumni van jouw masteropleiding? Bekijk hieronder het arbeidsmarktperspectief van je master.