Sinds 2015 is het aantal nieuwe internationale studenten in de bacheloropleidingen verdubbeld van 6.800 naar 13.900, blijkt dinsdag uit de nieuwste tellingen van de universiteiten. Maar de grote groei was vooral in de voorgaande jaren, met sprongen van 20 à 30 procent. Dit collegejaar is de toename 7 procent.

In de masteropleidingen steeg het aantal internationale eerstejaars sinds 2015 van 8.100 naar 10.000, bijna een kwart erbij. Maar de groei lijkt afgevlakt. Dit jaar was de toename slechts 0,8 procent.

De universiteiten kregen de afgelopen jaren steeds meer kritiek vanwege de ongebreidelde groei van het aantal internationale studenten. De verengelsing van het onderwijs zou alleen maar voortkomen uit winstbejag, was het verwijt. Hoe meer studenten, hoe meer geld.

De universiteiten wijzen daarentegen graag op de voordelen van internationalisering voor de onderwijskwaliteit: het zijn vaak gemotiveerde studenten die in een ander land gaan studeren. Ook komen buitenlandse studenten soms op vakgebieden af die te weinig studenten trekken, bijvoorbeeld in de techniek.

De instroom van hbo-studenten bij universiteiten groeide dit jaar met 6 procent, terwijl het aantal vwo’ers licht daalde. In totaal staan er bij de Nederlandse universiteiten 303.299 studenten ingeschreven. Dat zijn er 4,2 procent meer dan in het vorige studiejaar.

De Universiteit van Amsterdam heeft dit jaar de hoogste instroom in de bacheloropleidingen en wisselt van plaats met Groningen. Ook in de masteropleidingen is de UvA de grootste.