De drie onderzochten voor De Correspondent de gevolgen van de manier waarop universiteiten bekostigd worden. In een heldere analyse laten ze zien hoe universiteiten met elkaar concurreren om onder andere het aantrekken van (buitenlandse) studenten of promovendi. Dat systeem leidt tot stress en werkdruk bij studenten, laten ze zien, en gaat ten koste van de kwaliteit van onderwijs en onderzoek.

Bron: twitter.com

De Nationale Prijs voor Onderwijsjournalistiek is een jaarlijkse prijs van de Stichting Stimulering Onderwijsjournalistiek en de Stichting Onderwijsfonds COCMA, voor oorspronkelijk journalistiek werk over onderwijs.

In samenwerking met De Correspondent publiceerde EM de serie. Lees alle stukken in onderstaande special.

Hog_confinement_barn_interior-megastal

Onderdeel van de Special

De universiteit als megastal

Waar kwaliteit van onderwijs en onderzoek vroeger voorop stond, is nu vaak de…