Er bleek een fout te zitten in de jaarkalender die de Regisseur Studenten Reisrecht (RSR) aan de vervoerders had geleverd. Bij treinreizen ging het wel goed, omdat de NS van een eigen kalender gebruikmaakt. RSR liet diezelfde dag nog via sociale media weten dat studenten hun geld terug konden krijgen bij de kaartautomaat.

Inspannen

Sindsdien heeft slechts 21 procent van de bijna 73 duizend getroffen studenten de moeite genomen even langs die automaat te gaan, meldt de ov-ombudsman in zijn kwartaalrapportage. Hij vraagt zich af de betrokken instanties wel genoeg hun best hebben gedaan om alle studenten op de hoogte te brengen. Ze moeten zich volgens hem inspannen om iedereen terug te betalen.

RSR, verantwoordelijke voor de fout en de communicatie naar de studenten, zou op dit moment niet weten wat er beter had gekund. “We hebben het de studenten zo makkelijk mogelijk gemaakt. Ze hoeven het bedrag niet te declareren, het staat al voor ze klaar. Ze moeten alleen een keer langs de automaat lopen”, aldus een woordvoerder.

Via sociale media en de pers hebben ze er meerdere malen over bericht. Alle studenten persoonlijk bereiken is geen optie, omdat ze niet alle telefoonnummers en e-mailadressen hebben.

Zonde

Grootste probleem lijkt nog de bereidheid van studenten om langs de kaartautomaat te wippen. “Het gaat in veel gevallen om kleine bedragen rond 98 cent. Daar lopen studenten niet zo hard voor. Dat geldt overigens niet alleen voor studenten, we zien vaker dat dit soort acties weinig respons oplevert.”

RSR houdt in de gaten of er aan het einde van deze week inmiddels meer geld is teruggevraagd. “Het is zonde als het blijft staan. Wij kunnen er ook niets mee. Het is van de student, dus daar moet het weer terecht komen.” Het bedrag blijft in principe beschikbaar tot de kaart is verlopen.