“In het colofon stond Cor aangemerkt als eindredacteur maar die functieomschrijving dekte nauwelijks de lading”, schreef journalist Marcel Haenen (redacteur van Quod Novum van 1981 tot 1984) in het Liber Amicorum toen Cor in 2008 afscheid nam van de Erasmus Universiteit. “Cor schreef niet alleen het hele blad vol, hij gaf ook de planten water, stofzuigde ieder half jaar de redactieburelen, regelde de catering en deed in een oude Franse kar de bezorging van het weekblad.” Haenen noemt hem een ‘pater familias van de redactie’ voor de studentredacteuren die een leuke bijbaan in de journalistiek hadden.

Tentoonstelling

Als redactie voelen we ons vereerd dat Cor de afgelopen maanden ondanks zijn ziekte wilde meedenken over de tentoonstelling Illustratum. Tussen de oude spotprenten in de tentoonstelling hangen er tientallen die onder zijn leiding in Quod Novum verschenen. Er werd totaal geen censuur gehanteerd, herinnerde hij zich over zijn periode als hoofdredacteur van de voorloper van Erasmus Magazine. Of het nu ging om tekst of om illustraties; alles werd geplaatst. De wijze journalistieke woorden van Cor hangen op de muur in de Erasmus Gallery: “Er is nooit een illustratie niet geplaatst, omdat men dit ‘niet vond kunnen’. We hielden met niets rekening.”

Die woorden van Cor werden de kern van de tentoonstelling lllustratum en vormen tegelijk een deel van de ziel van Quod Novum en daarmee het huidige Erasmus Magazine. “Door de uitspraken van Cor en andere oud-hoofdredacteuren realiseerde ik me dat wij onze functie uitvoerden vanuit dezelfde motivatie”, zegt EM-hoofdredacteur Wieneke Gunneweg. “Het is de taak van een universitair medium om de universiteit te volgen met een scherpe pen, maar zeker ook met humor en zelfspot.”

Helaas kon Cor niet aanwezig zijn bij de opening van de tentoonstelling. Dat hij desalniettemin genoot van de foto’s van de opening, de tentoonstellingskrant en afdrukken van een aantal spotprenten uit zijn Quod Novum-tijd is een groot compliment.

De redactie van Erasmus Magazine wenst de familie en andere nabestaanden veel sterkte toe.

Redactievergadering Quod Novum januari 1979
De redactie van Quod Novum in 1979. Cor Klaasse zit uiterst links. Beeld door: foton den haan