mental_health-elzeline-kooy_mentale gezondheid_stress

Lees meer

‘We zullen nooit weten wat de hoofdoorzaak van depressie is’

Steeds meer studenten lijken te maken te krijgen met psychische problemen. Is er sprake…

Het plan is opgesteld door de directeur Studentenzaken, Joop Matthijsse, in opdracht van rector Rutger Engels. Er zijn volgens het document al diverse evenementen en initiatieven die de universiteit onder studentenwelzijn schaart, zoals de Eurekaweek, die studenten een welkom gevoel moet geven, en het aanbod van studentenpsychologen. Het plan moet zorgen voor een ‘bredere aanpak’.

Uit onderzoek van de Wereldgezondheidorganisatie (WHO) heeft 20 procent van de studenten een psychische aandoening. Dat kan bijvoorbeeld gaan om stemmingswisselingen, angstgevoelens, burnoutsymptomen en verslavingen. Specifiek Rotterdams onderzoek is er niet. Wel blijkt volgens het plan uit ‘gesprekken met studenten’ dat deze problemen ook veel voorkomen onder EUR-studenten. In die gesprekken noemen de studenten ook verschillende onderliggende oorzaken, zoals de nadruk van de universiteit op excellentie, de aanwezigheidsverplichting bij colleges, de eigen ambities en taal- en cultuurbarrières onder internationale studenten.

Veiliger

De bedoeling van de nieuwe plannen is onder andere dat studenten zich veiliger voelen op de campus en dat ze beter leren omgaan met stress. Ook wil de EUR de mogelijkheden van de Nederlandse gezondheidszorg meer onder de aandacht brengen onder internationale studenten. In de plannen kijkt de universiteit dus gekeken naar zowel de mentale als de fysieke gezondheid van studenten, en ook naar de sociale omgeving.

Ongeveer vijfentwintig mensen zijn geïnterviewd voordat de plannen gemaakt werden, van de diversity officer Semiha Denktas, een huisarts uit de omgeving van de universiteit tot Wies Keijzer van de Rotterdamse Kamer van Verenigingen. De EUR gaat zelf geen onderzoek doen naar de mentale gezondheid van de studenten. “Wij gaan nu geen breed onderzoek uitzetten”, zegt Rutger Engels. “De minister laat onderzoek doen naar de mentale gezondheid van studenten Nederland, bovendien geven de data die er al zijn voldoende reden om actie te ondernemen.”

Omgaan met shit

De universiteit wil met de nieuwe plannen zoveel mogelijk studenten bereiken, niet alleen de studenten met wie het al slecht gaat. “Ik ben een groot voorstander van preventie”, betoogt de rector. “Dat betekent dat je studenten moet bereiken voordat ze uitvallen, of voordat het slecht met ze gaat. Daarvoor is een aanpak nodig waarbij je een grote groep studenten kunt voorbereiden op hoe je omgaat met stress, hoe je omgaat met shit, dus met dingen die even minder goed lopen dan je zou willen.”

“Voor een deel vallen de plannen onder de kwaliteitsafspraken die wij gemaakt hebben met de minister van Onderwijs, en voor die afspraken krijgen we de komende jaren miljoenen extra van het ministerie”, vertelt Engels. Hoeveel de universiteit gaat investeren in studentenwelzijn is nog niet duidelijk. De plannen moeten eerst nog verder worden uitgewerkt. “Maar we hebben dit niet laten opstellen en helemaal doorgenomen, en met de Universiteitsraad besproken om daarna te zeggen: ‘het kan de vrieskast in.’ Dat gaat niet gebeuren”, belooft Engels.

Werkdrukmonster depressie burnout burn-out studentenwelzijn

Onderdeel van de Special

Broedplaats voor burn-outs

Ondanks allerlei maatregelen, lijken problemen met mentale gezondheid alleen maar toe te…

Lees één reactie