Dit staat in de voorjaarsnota, waarover het kabinet vrijdag een besluit nam, schrijft de NOS. Het extra geld zou deels bedoeld zijn om exacte vakken en het techniekonderwijs te stimuleren. Het kabinet vindt bèta-opleidingen belangrijk voor de toekomst van Nederland. In het regeerakkoord staat dat er bij de financiering van het hoger onderwijs ‘specifieke aandacht’ moet zijn voor technische opleidingen.

Voorbarig

Vorig jaar meldde de NOS, nog voor het uitkomen van de voorjaarsnota, dat het onderwijs er 200 miljoen euro bij zou krijgen. Dat bleek iets te voorbarig. Uiteindelijk kreeg het ministerie slechts 63 miljoen euro om zijn gat in de begroting te dichten.

Binnenkort wordt duidelijk hoeveel het kabinet echt gaat investeren in het onderwijs. De minister van Financiën biedt uiterlijk 1 juni de voorjaarsnota aan. De aangekondigde investeringen zouden goed van pas komen bij de herziening van de bekostigingssystematiek voor het hoger onderwijs.

Geschokt

Minister Van Engelshoven laat momenteel uitzoeken hoe het huidige onderwijsbudget het beste kan worden verdeeld. Een commissie onder leiding van voormalig PvdA-staatsecretaris Van Rijn komt eind mei met een advies.

 

Eerder werd er gespeculeerd dat de commissie minister Van Engelshoven zou gaan adviseren om miljoenen euro’s over te hevelen van de geesteswetenschappen naar bèta-technische opleidingen. Wetenschappers reageerden geschokt. Maar volgens minister waren de geesteswetenschappen juist van “essentieel belang”. Ze zag geen reden tot zorg.

geld1-1280×640

Lees meer over de onderwijsfinanciën

Extra bezuiniging van 19,5 miljoen op hoger onderwijs

Het hoger onderwijs moet volgend jaar 19,5 miljoen euro extra bezuinigen, blijkt uit de…