Een motie van GroenLinks en VVD voor een programma voor de ‘werving en binding van internationaal talent’ is donderdag met een ruime meerderheid aangenomen. Alleen de SP, de PVV, de Partij voor de Dieren en het Forum voor Democratie stemden tegen.

Campagne

Minister van Engelshoven moet nu samen met haar collega’s van Economische Zaken, Buitenlandse Zaken en Sociale Zaken gaan uitzoeken hoe er een vervolg kan worden gegeven aan het meerjarige actieplan ‘Make it in the Netherlands’.

Die campagne werd in 2013 gelanceerd door toenmalig minister Bussemaker en moest ervoor zorgen dat buitenlandse studenten een band met Nederland opbouwen – ze kregen taalcursussen, stageplekken en hulp bij het vinden van woonruimte. Die taken verricht internationaliseringsorganisatie Nuffic nu.

De campagne was een succes en moet worden voortgezet, vinden Kamerleden Zihni Özdil van GroenLinks en VVD’er Judith Tielen, die de motie hebben ingediend. Buitenlandse studenten zijn goed voor de economie, luidt het argument. In diverse sectoren dreigt bovendien krapte op de arbeidsmarkt, dus hoogopgeleide internationals zijn meer dan welkom.

Geen extra budget

Ook minister Van Engelshoven wil dat er een vervolg komt op het programma, zei ze donderdag in de Tweede Kamer. “Met die kanttekening dat hier geen extra budget voor beschikbaar is.”

Een andere motie van Tielen voor de komst van één aanmeldloket voor alle buitenlandse studenten werd eveneens aangenomen. De studenten schrijven zich nu vaak in voor meerdere opleidingen aan verschillende universiteiten, wat voor onduidelijkheid zorgt en voor administratieve rompslomp.