“We willen met het geld onder andere een buddy-systeem opgaan zetten”, vertelt projectleider Martijn Roos van ESL. “Dat is niet alleen voor studenten met een migratieachtergrond. Het is inclusief, dus alle eerstejaars die begeleiding willen van oudere studenten of van alumni kunnen dat krijgen Een rolmodel hebben, kan voor iedereen belangrijk zijn.”

Studenten en instellingen uit het hoger onderwijs konden beide een subsidieaanvraag indienen. In de categorie ‘Hoger Onderwijsinstellingen’ kon 3 ton worden aangevraagd voor een periode van 3 jaar. Studenten kregen maximaal 50 duizend euro voor een project van 2 jaar.

De meest omvangrijke aanvraag is ingediend door de rechtenfaculteit vanuit het MyFuture-project. MyFuture heeft nu als voornaamste doel studenten te laten nadenken over wat ze met hun studie willen bereiken. Door de subsidie kan het project nu meer inzetten op diversiteit, ook dankzij de extra aanvraag die door studenten is ingediend.

“De studenten hebben los van ons een aanvraag gedaan omdat ze een meer divers en inclusief onderwijs belangrijk vinden. Dat geld is ook nodig voor de door ontwikkeling van MyFuture. De komende jaren wordt vanuit dit project gesproken met mensen van de rechtenfaculteit over inclusief onderwijs.”

Werkgroep Diversiteit & Inclusie

De werkgroep van het Erasmus MC die in de prijzen viel, is ook een initiatief van studenten. Zij omschrijven het project als een ‘platform waar studenten worden empowered en gestimuleerd om te participeren’. De studenten die de aanvraag hebben ingediend betrekken diversiteit ook op de geneeskunde: ze willen bijvoorbeeld dat er in het onderwijs meer wordt ingegaan op epidemiologische verschillen en verschillen in behandeleffecten tussen diverse etnische groepen.

 Met de campagne Students-4-Students is voormalig minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, Jet Bussemaker, haar belofte nagekomen om gelijke kansen in het onderwijs te stimuleren. Students-4-Students richt zich specifiek op het hoger onderwijs “Het gaat hierbij om het creëren van een onderwijsomgeving waar alle studenten, ongeacht hun culturele achtergrond, gender, opvoeding, sociaaleconomische positie, seksuele geaardheid, etcetera optimaal kunnen presteren en excelleren”, zegt het campagneteam zelf.