Vorige week stuurde de redactie van U-Today, de onafhankelijke nieuwssite van de Universiteit Twente, een open brief aan minister Van Engelshoven. Daarin stelden de zes redacteuren dat documenten en vergaderingen van de medezeggenschap steeds vaker ‘vertrouwelijk’ worden verklaard en dat dit het journalistieke werk bemoeilijkt. Ze riepen de minister op om met duidelijke spelregels te komen.

Transparantie en openheid in het hoger onderwijs zijn van groot belang, benadrukt Van Engelshoven.  Maar regels zijn er al genoeg, schrijft ze: “Met de Wet versterking bestuurskracht is het uitgangspunt ‘openbaar, tenzij’ (met name privacy) vastgelegd. En er is natuurlijk ook de Wet openbaarheid van bestuur.”

Reflex

“Inperking van transparantie moet goed kunnen worden uitgelegd”, vervolgt ze. “Instellingen zullen met een goed verhaal moeten komen als er geen toegang is tot stukken, of als beleidsdocumenten of rapportages niet openbaar worden gemaakt of worden gedeeld. Ik wil daarom de dialoog op instellingen stimuleren, niet in de reflex schieten van extra wetgeving vanuit Den Haag. In reactie op het verzoek om extra spelregels zeg ik dus: ga het goede gesprek aan met elkaar en maak heldere afspraken over transparantie en de kaders van vertrouwelijkheid.”