De Rotterdam School of Management wil binnen vijf jaar over een eigen locatie beschikken. Daarover heeft de faculteit al een voorstel gestuurd naar het College van Bestuur.

Of het zal gaan om een totaal nieuw gebouw of een van de bestaande gebouwen op de campus is nog niet zeker. In ieder geval wil de RSM af van de situatie waarbij de verschillende afdelingen verspreid zijn over onder andere het Mandevillegebouw en het Baylegebouw.

'Bayle voldoet niet meer'

RSM wil met één gebouw hetzelfde niveau van voorzieningen halen als andere business schools waarmee het internationaal concurreert. “Vooral het Baylegebouw voldoet niet meer aan de eisen”, zegt RSM-woordvoerder Marianne Schouten. Ook moet er dankzij de eigen locatie meer ‘synergie’ ontstaan tussen de faculteit en de commerciële tak RSM BV.

Het College van Bestuur staat ‘niet onwelwillend’ tegenover het voorstel. De RSM gaat nu een haalbaarheidsstudie doen.