Kijk verder dan je tijdlijn lang is, lees meer dan alleen je studieboeken en bevraag iedereen kritisch die je met een mooi verhaal probeert te lijmen. En lees Erasmus Magazine. Uiteraard. Want EM heeft een goed verhaal. Iedere dag weer. Om je uit je eigen bubbel te halen en je een kritisch en onafhankelijk denkend mens te maken en te laten blijven. Het hele doel van een universiteit én het doel van EM de komende jaren.

EM in het kort

Even over EM. Voor wie nieuw is aan deze universiteit, of voor wie eigenlijk nooit goed gesnapt heeft wat EM nu is en doet: EM is het onafhankelijke journalistieke platform van de Erasmus Universiteit. Er werken professionele journalisten die samen met freelance medewerkers en studenten nieuws en achtergronden over deze universiteit maken, voor alle medewerkers en studenten en verder iedereen die geïnteresseerd is wat er zich binnen de academische wereld in het algemeen en die in Rotterdam in het bijzonder afspeelt. EM verandert komend jaar en dat verdient een toelichting.

Veranderingen

Erasmus Magazine bestaat deze maand twintig jaar als papieren magazine. In 1997 verscheen EM iedere twee weken op papier als opvolger van de wekelijkse krant Quod Novum. In het Nederlands, met enkele pagina’s in het Engels. Sindsdien is veel veranderd op de universiteit en in het medialandschap, en dus ook wat betreft EM. Afgelopen collegejaar verscheen de papieren EM maandelijks als tweetalig magazine en verlegde de redactie de focus naar online activiteiten. Met de komst van ons nieuwe online platform in 2015 (naast de website, reken ik hier ook alle activiteiten op diverse social mediakanalen en de nieuwsbrief toe) groeide het aantal lezers van onze verhalen sterk.

Nu de overgang naar een online nieuwsmedium is gemaakt, was het tijd om onze lezers te vragen hoe ze EM ervaren en als redactie na te denken over de toekomst. EM hield diepte-interviews met lezers en niet-lezers, zette een vragenlijst uit onder alle EUR-bewoners en liet een ‘social media impact analyse’ maken.

Belangrijkste conclusie uit al die onderzoeken: EM is voor studenten én medewerkers een van de belangrijkste nieuwsbronnen binnen de universiteit. 90 Procent van de lezers vindt dat EM erin slaagt hen te informeren over ontwikkelingen binnen de universiteit. Driekwart vindt EM onafhankelijk in de berichtgeving en krijgt door EM een goed beeld van wat leeft onder studenten.

Feiten en cijfers uit het lezersonderzoek
> 9 op de 10 medewerkers gebruikt minstens één van de verschillende kanalen van EM (magazine, nieuwsbrief, social media)
> 80 procent medewerkers kent EM via papieren magazine
> 73 procent van de studenten kent EM van de wekelijkse e-mail nieuwsbrief
> De nieuwsbrief gaat wekelijks naar 37.996 abonnees. Lezers kunnen kiezen uit een Nederlandse of Engelse editie
> Het aantal bezoekers van de site is in twee jaar tijd gestegen van 348.000 naar 496.000 bezoekers per jaar
> Facebook zorgt voor 39 procent van het bezoek aan de website
> Berichten van EM werden op Facebook 4 miljoen keer gezien
> Lezers zien EM als een van de weinige kanalen die over EUR-brede zaken communiceert
> EUR-medewerkers en studenten vinden het belangrijk dat EM onafhankelijk blijft in de toekomst en zijn eigen geluid kan blijven uitdragen

Het lezersonderzoek werd uitgevoerd door R2 Research. Voor het kwalitatieve onderzoek werden 28 interviews afgenomen. Aan het kwantitatieve lezersonderzoek hebben in totaal 1489 EUR-medewerkers en studenten deelgenomen. Het volledige rapport is bij de hoofdredacteur op te vragen: [email protected]

Toekomstvisie

De redactie heeft op grond van het lezersonderzoek en gesprekken met mediakenners een visie voor de toekomst geformuleerd en concrete plannen gemaakt voor de komende jaren. Voor EM ligt de focus de komende jaren op de klassieke taak van de journalistiek: het kritisch volgen van de macht. In een wereld waarin nieuwsberichten en tijdlijnen steeds meer worden gedomineerd door marketingberichten, is een betrouwbaar, kritisch en academisch tegengeluid belangrijker dan ooit tevoren, vinden wij als EM.

De redactie wil verslag doen op een kritische – niet cynische – toon van urgente thema’s binnen de universiteit. EM wil dit doen op een vernieuwende manier die zorgt voor verbinding en versterking van het debat binnen de universiteit. Verder willen we de lezer, waar relevant, een handelingsperspectief bieden. Dat is niet hetzelfde als de vraag: what’s in it for me? Maar wel: welke lessen kun je uit een bepaalde kwestie trekken, en wat kun je doen om een probleem aan te pakken als student of medewerker. Verhalen van EM moeten de lezer meer bieden dan sec informatie en entertainment louter gericht op likes en bereik.

Analyse-EMklein

Wat betekent dit concreet? Inhoudelijk gaat de redactie meer de diepte in met onderzoeksverhalen en themamaanden. Ideeën zijn uiteraard welkom. We gaan op zoek naar relevante discussies, en zullen jou als lezer ook vaker vragen hier een bijdrage aan te leveren, want er mag best wat meer gedebatteerd worden op deze universiteit.

De meest zichtbare verandering voor de lezer is het verdwijnen van het papieren magazine. Dit kalenderjaar verschijnen er nog twee papieren edities: het exemplaar dat je nu in handen hebt, en een thema-editie in december. Dit zijn voorlopig de laatste papieren uitgaven van EM. De frequentie van het papier zal hoe dan ook verder afnemen. De focus lag en blijft de komende jaren liggen op online publiceren. Tegelijk wil EM ook zichtbaar aanwezig zijn op de universiteit, dus je zult de redactie de komende jaren vaker tegenkomen ‘on tour’ op de campus en bij belangrijke evenementen op de universiteit.

O ja, het spreekt voor zich dat we dit doen in het Nederlands én in het Engels en voor alle doelgroepen binnen de universiteit.

EM’s lezersonderzoek was niet de laatste keer dat wij jullie als lezers vragen om ons van feedback te voorzien. Heb je tips, nieuws, kritiek of vragen? Laat het ons weten via onze website: www.erasmusmagazine.nl/tip-de-redactie/ of via [email protected]