Hoe voorkomen we een sterkte stijging van de collectieve zorguitgaven? En hoe kan de overheid ervoor zorgen dat wij ons duurzamer gedragen? Marco Varkevisser, universitair hoofddocent Gezondheidseconomie, en Robert Dur, hoogleraar Economie gaven voor de Universiteit van Nederland en nu.nl een minicollege over een verkiezingsthema.

Robert Dur Bron: www.youtube.com

Vlees eten, auto rijden en een vliegvakantie. Het is nog niet zo makkelijk om je duurzaam te gedragen. In deze video legt Robert Dur uit hoe de overheid ons gedrag duurzamer kan maken. Daar zijn drie manieren voor: verbieden, belasting heffen en subsidiëren. Maar wat werkt wanneer en waarom?

Marco Varkevisser Bron: www.youtube.com

De collectieve zorguitgaven stijgen de komende jaren van 66 naar 80 miljard euro. De gemiddelde volwassene verbruikt voor 5.300 euro aan zorg, vertelt universitair hoofddocent Gezondheidseconomie Marco Varkevisser. Hoe lossen we deze kostenstijging op? Populaire oplossingen in partijprogramma’s zijn het verminderen van marktwerking of het verlagen of afschaffen van het eigen risico. Naast dat ze niet zaligmakend zijn, gaan deze oplossingen volgens Varkevisser voorbij aan de echte vragen die politici zouden moeten beantwoorden over de houdbaarheid van ons zorgstelsel.