Ook een vraag voor EM? Mail naar [email protected] met als onderwerp: lezersvragen

Scriptiehulp of valsspelen?

Mag ik hulp vragen bij het schrijven van een scriptie? En vanaf wanneer wordt het valsspelen?
Michael S.

“Wie gebruikmaakt van teksten of ideeën van een ander, dient dit te doen met inachtneming van de regels van bronvermelding die voor de wetenschap in kwestie gelden”, zegt het Studentenstatuut 2016-2017. Dus nee: hulp is in principe niet toegestaan, want alle ideeën of teksten moeten óf van jezelf zijn, óf aan iemand anders toegewezen worden. De Examencommissie RSM onderschrijft dit: “De scriptie is een individueel werkstuk. De coach en co-reader zijn de begeleiders van het scriptietraject, verder moet de student het op eigen kracht doen.” Wel mag je natuurlijk (met mate) gebruikmaken van gegevens, inzichten en ideeën van derden, mits met correcte bronvermelding. “Slechts binnen deze kaders is de Examencommissie RSM niet tegen het inschakelen van extra hulp, zoals via scriptiedokters. De student moet hierin wel openheid geven richting coach en co-reader.”

Eraswie?

lezersvragen-erasmus-kopieren
Beeld door: Unit20

Waarom is deze universiteit eigenlijk vernoemd naar Erasmus? Hij woonde maar een paar jaar in Rotterdam en komt uit een heel andere tijd.
Demi Suitela, Rotterdam

Volgens Adrie van der Laan, classicus en conservator van de Erasmuscollectie bij Bibliotheek Rotterdam, is het nogal simpel. Erasmus was namelijk a: een groot geleerde, b: (naar eigen zeggen) een Rotterdammer en c: een wereldwijd bekend merk. “Al met al ruim voldoende om te worden beschouwd als een aantrekkelijke naamgever voor een op te richten universiteit in Rotterdam.” Of Erasmus hier ook echt geboren is (hoogstwaarschijnlijk wel) en hoe lang hij hier woonde (alleen als baby) doet er volgens Van der Laan niet toe. “En dat hij uit een heel andere tijd komt, al helemaal niet. De heilige Radboud komt ook uit een heel andere tijd dan de huidige universiteit van Nijmegen.” Erasmus, concludeert de conservator, is een boegbeeld van Rotterdam en hij was een groot advocaat van onderwijs, kennis en beschaving. “Net zoals de EUR dat nu wil zijn.”