Net als alle andere masterstudenten heeft Erasmus-studente Natascha Sprado de zware taak op zich genomen om af te studeren met een originele masterscriptie. De studente Criminologie is hierin geslaagd en meer dan dat, aangezien haar scriptie genomineerd is voor de Jan van Dijk Award.

Sprado heeft niet alleen een groot probleem tussen de werknemers en de cliënten van uitkeringsinstantie UWV geconstateerd, maar heeft ook met het UWV samengewerkt om de door haar vastgestelde problemen op te lossen. Als bekroning op haar werk is ze genomineerd voor de Jan van Dijk Award, een prijs die jaarlijks wordt toegekend aan de beste scriptie op het gebied van de rechten van slachtoffers.

Het UWV verstrekt werkloze Nederlanders een tijdelijke uitkering en helpt hen tegelijkertijd bij het zoeken naar een nieuwe baan, op voorwaarde dat de werkzoekenden zich aan strenge regels en procedures houden. Zo moeten werkzoekenden verplicht iedere week solliciteren en moeten ze regelmatig met werknemers van het UWV afspreken voor overleg. Als ze zich niet aan deze regels houden, kunnen werknemers van het UWV een afspraak met hun cliënten maken om hen te waarschuwen, te korten op hun werkloosheidsuitkering of deze uitkering helemaal stop te zetten. Dit soort beslissingen kunnen enorme financiële en emotionele gevolgen voor de werkzoekende hebben en hebben er regelmatig toe geleid dat cliënten zich agressief en gewelddadig hebben gedragen ten opzichte van werknemers.

Informatie is de sleutel

Uit eerder onderzoek is gebleken dat een klein aantal medewerkers de meeste vijandigheid van de werkzoekenden te verduren krijgt, maar tot aan het onderzoek van Sprado kon niet verklaard worden waarom sommige medewerkers meer met agressief gedrag te maken kregen dan andere.

“Ik wilde weten hoe vertegenwoordigers van het UWV het nieuws over hun beslissing aan hun cliënten brachten. Hoe handelen ze een dergelijk gesprek af en wat gebeurt er tijdens zulke gesprekken,” zegt Sprado tegen EM. “Ik ben tot de conclusie gekomen dat sommige vertegenwoordigers de informatie op de juiste manier overbrengen en dat andere werknemers eigenlijk helemaal niets zeggen. Dit is een goede voorspeller voor het probleem, omdat is gebleken dat sommige vertegenwoordigers vaak met agressie te maken krijgen en andere medewerkers niet.”

Achter de schermen

Toestemming krijgen om een kijkje achter de schermen van het UWV te nemen was niet eenvoudig. Pas na enkele maanden kreeg Sprado het groene licht. Toen ze eenmaal binnen was, ging ze direct aan de slag. Ze slaagde erin om duizenden enquêtes bij cliënten af te nemen en voerde persoonlijke gesprekken met een groot aantal medewerkers. Uit al dit materiaal begon langzaam aan een antwoord naar voren te komen.

“Als iemand zich midden in een negatieve levensfase bevindt, bestaat de kans dat hij of zij zich agressiever gaat gedragen,” legt Sprado uit. “Dat lijkt logisch, maar uit onderzoek blijkt dat er bij deze groep cliënten een sterk verband bestaat tussen het verstrekken van ontoereikende informatie en het ontstaan van agressief gedrag.”

Volgens Sprado was het UWV al bezig transparantere middelen voor het verstrekken van informatie aan cliënten te ontwikkelen, maar moest de organisatie nog het verband leggen tussen adequate informatie en agressief gedrag. Geschrokken van de resultaten van haar onderzoek, heeft het UWV Sprado gevraagd zijn werknemers te helpen om de gevoelens van frustratie en agressie bij de cliënten zoveel mogelijk te beperken. Zelf is Sprado erg tevreden over haar masterscriptie.

Vastbijten in nog meer onderzoek

“Ik vind het een enorme eer om voor deze award genomineerd te zijn. Het is een mooi begin van mijn carrière,” aldus Sprado In de toekomst hoop ik mijn tanden in nog meer onderzoeksprojecten te zetten, net als ik tijdens deze scriptie heb gedaan.”

De winnaar van de Jan van Dijk Award, waaraan een bedrag van 1750 euro is verbonden, wordt bekendgemaakt op 23 januari.