Weet je nog niet wat je op 30 november gaat stemmen bij het woonreferendum? Weet je niet waar het over gaat? Of wist je überhaupt niet dat er een referendum wordt gehouden in Rotterdam? EM geeft via vijf vragen en antwoorden de belangrijkste informatie om studenten op weg te helpen.

1. Waar gaat het woonreferendum over?

Kort door de bocht: over de sloop en afname van 20.000 goedkope woningen in Rotterdam, en dan vooral op Zuid. Tegenstanders van die sloop verzamelden dit voorjaar ruim 13.000 handtekeningen om een raadgevend referendum af te dwingen.

De gemeenteraad besloot dat het referendum niet alleen over de vraag gaat of sociale huurwoningen moeten worden gesloopt, maar over de hele Woonvisie 2030 (inclusief plannen voor het verduurzamen van woningen, zodat ze groener en energie-efficiënter worden). De vraag die de kiezer woensdag met voor, tegen of blanco kan beantwoorden luidt daarom: bent u voor of tegen de Woonvisie Rotterdam?

2. Wat staat er in die woonvisie?

Veruit het belangrijkste is dat goedkope woningen moeten worden vervangen door duurdere. De gemeente vindt dat er een overschot is aan goedkope woningen en een tekort aan woningen voor midden- en hogere inkomens. Rotterdam wil immers al jaren meer goed verdienende, hoger opgeleide mensen aan de stad binden.

Die ontwikkeling gaat gestaag, maar volgens Leefbaar-wethouder Ronald Schneider van stedelijke ontwikkeling niet snel genoeg. De oplossing: 15.000 goedkope woningen slopen, 10.000 grondig renoveren (en dus duurder maken) en 26.000 duurdere woningen bouwen. Als doekje voor het bloeden komen er ook 5.000 nieuwe ‘goedkope’ woningen, vooral bedoeld voor ouderen en studenten.

De rode draad is vooral om ‘sociale stijgers en young potentials’ aan te trekken en te behouden voor de stad. Zo hoopt de gemeente probleemwijken te verbeteren (vanuit het idee dat een gemengde wijk beter is dan een wijk met vooral goedkope woningen) en mensen uit die wijken te behouden als ze meer gaan verdienen.

3. Staat er ook nog iets in over studenten?

De gemeente wil in het centrum ‘woningen realiseren voor studenten, expats, kleine huishoudens en stedelijke gezinnen’. Wat betreft studenten gaat het vooral om al bestaande woningen, leegstaand vastgoed en een paar nieuwbouwprojecten die al lopen. Ook moet het ‘studentenkwartier aan de oostkant van het centrum’ (waar dat precies is, weet niemand) tot 2030 ’meer en meer identiteit’ krijgen, zoals omschreven in de woonvisie. Met beleidslingo als: ‘het creëren van een goede mix aan voorzieningen met een aantrekkelijke openbare ruimte’.

4. Waarom is dit referendum voor mij als student relevant?

Je kamer wordt volgend jaar niet ineens gesloopt. Maar de groep ‘young potentials’ waar de woonvisie uitgebreid over rept, bestaat voor een deel uit huidige studenten die Rotterdam aan de stad wil binden. De extra woningen voor midden- en hogere inkomens die de stad wil realiseren zijn voor een deel voor studenten die na hun afstuderen in Rotterdam willen blijven wonen.

Tegelijkertijd kun je stellen dat je als student belang hebt bij een grote voorraad goedkope woningen, omdat je in de eerste jaren als starter goedkoop wil huren. Voor studenten zijn er dus redenen vóór en tégen de Woonvisie.

5. Wat gebeurt er met de uitslag van het referendum?

De uitslag is pas geldig bij een opkomst van 30 procent van de kiesgerechtigde Rotterdammers. Als die opkomst niet wordt gehaald, hoeft de raad niets te doen met de uitslag. Als die opkomst wel wordt gehaald, hoeft er ook niet per se iets met de uitslag te gebeuren. Het is immers een raadgevend referendum.

Niettemin hebben de meeste partijen (waaronder Leefbaar Rotterdam, de grootste partij én voorstander van de Woonvisie) aangegeven te handelen naar de uitslag. Op 15 december neemt de gemeenteraad een definitief besluit over de woonvisie.

Geen zin om zelf de hele woonvisie te lezen?  Onze vrienden van Vers Beton hebben een kieswijzer en een heldere uitleg over wat er nu precies in de woonvisie staat. Alle standpunten van de fracties kun je hier vinden.