Zuipende studenten kosten de samenleving zo’n 47 miljoen euro per jaar aan studievertraging. Dat meldt het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het staat in een dik rapport over de maatschappelijke kosten van alcoholgebruik in de samenleving. Alcohol kost tussen de twee en drie miljard euro door verkeersongevallen, politie-inzet, ziekmeldingen op het werk, gezondheidsschade enzovoorts.

Studievertraging door alcohol

Maar studievertraging tikt ook aardig aan. Want het kan haast niet anders of alcohol zorgt voor studievertraging, denken de onderzoekers. Het is alleen de vraag hoeveel die vertraging dan kost. In een paar stappen komt het RIVM tot een ‘educated guess’.

“We nemen aan dat een alcoholgerelateerde oorzaak van studievertraging zich alleen voordoet bij studenten die binge-drinken”, schrijft het RIVM. Daarmee bedoelen ze studenten die minstens één keer in de week zes glazen drinken (mannen) of vier glazen (vrouwen).

47 miljoen euro

Volgens het CBS geldt dat voor 30 procent van de studenten in het wetenschappelijk onderwijs en voor 26 procent in het hbo. Jaarlijks zijn er 26.000 wo-studenten en 64.000 hbo’ers met studievertraging. De onderzoekers nemen aan dat binge-drinken evenveel voorkomt bij studenten met vertraging als bij studenten zonder vertraging. Dat betekent dat er 16.576 hbo’ers en 7.748 wo’ers stevig drinken.

Uit eerder onderzoek blijkt dat bij ongeveer een op de vijf stevige drinkers alcohol ook de primaire reden voor de studievertraging is: 1.550 wo’ers en 3.315 hbo’ers. De kosten voor een jaar studievertraging worden geschat op 8.900 euro voor een universitair student en 9.813 euro voor een hbo’er. Totale kosten: bijna 33 miljoen euro door vertraging van zuipende hbo’ers en bijna 14 miljoen euro door hun universitaire drinkebroers.

Foutmarge

Met het mbo erbij worden de totale kosten 69 miljoen euro. Ze kunnen er natuurlijk naast zitten, snappen de onderzoekers, en daarom hebben ze een foutmarge ingebouwd. De werkelijke kosten van studievertraging door alcohol zitten ergens tussen de 52 en 86 miljoen euro. En daarbovenop komen de kosten van extra studiebegeleiding en vroegtijdig stoppen met de opleiding.