Eén op de zes studenten zorgt als mantelzorger voor zieke familieleden. Zij hebben het zwaar: van hen kampt 49 procent met psychische klachten zoals depressie, somberheid of angst.

Dat blijkt uit onderzoek onder studenten van de Universiteit van Amsterdam en hogeschool Windesheim. Naast de psychische klachten van de mantelzorgstudenten loopt een vijfde ook een half jaar of meer studievertraging op. Nog eens 20 procent overweegt te stoppen met de studie.

Onderzoeker Jolien Dopmeijer deed vijf jaar onderzoek naar studiesucces en psychische problemen. De cijfers over de studentmantelzorgers komen daar ook uit voort. Voor het onderzoek kreeg ze een promotiebeurs van minister Bussemaker. De onderzoekspopulatie bestond uit meer dan vijfduizend UvA-studenten en ruim dertienhonderd Windesheimstudenten.

'Steeds meer studenten met zorgtaken'

Dopmeijer waarschuwt dat steeds meer studenten zorgtaken krijgen. Dit omdat het kabinet erop aanstuurt dat zorgbehoevenden eerst een beroep doen op hun familieleden en buren voordat ze bij professionele zorgverleners aankloppen. Er zou meer aandacht moeten komen voor de psychische problemen van studenten, vindt Dopmeijer, en in het bijzonder voor de problemen van mantelzorgstudenten.

Veel studenten trekken zelf niet aan de bel. Dat komt volgens haar mede door het ‘prestatieklimaat’. “Iedereen moet snel studeren en anders veel lenen. En dan zitten studenten ook nog eens in de leeftijd waarin groepsdruk heel belangrijk is. Durf dan maar eens te zeggen: ik ga geen biertje drinken, want ik voel me somber.”

'Veel psychische problemen onder studenten'

Van de mantelzorgers heeft bijna de helft psychosociale klachten, tegen ruim veertig procent van de andere studenten. Dus ook veel niet-mantelzorgende studenten hebben psychische problemen, benadrukt Dopmeijer. “Onderwijsinstellingen beseffen niet hoe groot deze groep is. Er zijn wel studentpsychologen, maar het aanbod is niet afdoende.”

Bij de psychische klachten moet wel een kanttekening geplaatst worden, ze zijn via een enquête boven water gekomen. Dat is iets anders dan een diagnose stellen, zegt Dopmeijer. “Sommige studenten zitten misschien in de rouw na een overlijden. Maar de klachten zijn er wel. We gebruiken screeningsinstrumenten die over de hele wereld worden gebruikt.”