De cultuur van studentenverenigingen is nu officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Borrelen, ontgroenen en de mores op de soos zijn tradities die we moeten beschermen, als het aan de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed ligt.

Op de lijst van immaterieel erfgoed staan zo’n honderd zaken die als nationaal cultureel erfgoed worden gezien. Zo staat de verenigingscultuur nu tussen verschillende bloemencorso’s, sigaren maken in IJsselmuiden en de Tielsche Kermiskoek. Ook de studentenroeiwedstrijd Varsity prijkt ertussen.

De Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV), die 48 studentenverenigingen in twaalf universiteitssteden vertegenwoordigt, diende een aanvraag in en maakte een plan voor het doorgeven van de cultuur aan volgende generaties. De aanvraag is goedgekeurd.

Borrelen, mores en ontgroening

De traditie kent vele vormen, want verenigingen zijn allemaal anders. De Nationale inventaris noemt in een persbericht onder meer “het met regelmaat borrelen, de mores en de ontgroening”, maar ook het stimuleren van zelfontplooiing van de leden.

De LKvV legt liever de nadruk op de mogelijkheden tot zelfontwikkeling (‘organiseren, leidinggeven en verantwoordelijkheid dragen’) en de levenslange vriendschappen die er ontstaan.

Onder druk

De cultuur staat onder druk doordat studenten sneller hun diploma moeten behalen en studeren duurder is geworden, meent voorzitter Ruben Hoekman van de LKvV: “Het aantal studenten in het hoger onderwijs is verveelvoudigd, de ambities zijn verhoogd, de studievereisten zijn scherper en de basisbeurs is vervangen door een schuldenstelsel.”

Dat de studentenverenigingscultuur nu aan de Nationale Inventaris is toegevoegd, noemt de LKvV ‘een extra steuntje in de rug’.