Een kwart van de universitaire opleidingen met een numerus fixus trekt dit jaar minder studenten dan ze willen toelaten. Er hoefde dus niet geselecteerd of geloot te worden.

Bij 18 van de 48 opleidingen met een numerus fixus zijn momenteel minder aanmeldingen dan er plaatsen zijn, blijkt uit de laatste voorlopige cijfers van de Dienst Uitvoering Onderwijs.

De opleidingen geneeskunde blijven onverminderd populair en moeten veel studiekiezers afwijzen. Daar staan momenteel vierduizend studiekiezers aangemeld, terwijl er slechts plaats is voor 2.785 van hen: bijna één op de drie ziet zijn droom in duigen vallen en komt er niet in. Bij diergeneeskunde in Utrecht is de kans op toelating nog kleiner: twee op de drie kandidaten moet waarschijnlijk een andere studie kiezen.

Plaatsmaken

Ook andere opleidingen worden overspoeld met aanmeldingen, maar de aantallen kunnen nog veranderen als studiekiezers zich terugtrekken of het verkeerde vakkenpakket blijken te hebben: dan maken ze plaats voor anderen.

En dat gebeurt ook echt. Ter illustratie: vorige week stond de teller bij de Rotterdamse opleiding communication & media nog op 314 aanmeldingen voor 210 plaatsen. Deze week zijn er nog maar 211 aanmeldingen. In Delft klopten vorige week 657 studiekiezers op de poort van lucht- & ruimtevaarttechnologie, nu zijn het er nog maar 465 voor 480 plaatsen.

De fixusopleidingen mogen al hun eerstejaars selecteren op aanleg en motivatie. Verreweg de meeste doen dat ook. Toch lieten negen opleidingen een deel van de studiekiezers nog loten en zes verdeelden zelfs alle plaatsen op die manier. Komend studiejaar mag dat niet meer: de loting is afgeschaft.

Chaos

Overigens voorspelde dagblad De Telegraaf deze week ‘chaos’ bij de fixusstudies vanwege het afschaffen van de loting. Jongeren moeten zich maanden eerder aanmelden, schrijft de krant, bijvoorbeeld voor geneeskunde: voor deze opleiding ligt de deadline al op 15 januari. Dat zouden die jongeren niet weten.

Het is de vraag of die voorspelling uitkomt. Die vroege deadline van 15 januari hanteren de opleidingen geneeskunde al enkele jaren en van chaos is nog niets gebleken.

In het hbo hanteren veel meer opleidingen een numerus fixus, maar daarvan komt zelfs ruim de helft niet vol. Er is vooral veel belangstelling voor opleidingen als mondzorgkunde, forensisch onderzoek en creative media & game technologies.