Het wettelijk collegegeld gaat in 2017 omhoog naar 2.006 euro. Dat is bekendgemaakt in de Staatscourant. De stijging met 22 euro is de kleinste in jaren. Vorig jaar nam het collegegeld nog toe met 33 euro. In 2014 bedroeg de stijging zelfs 71 euro.

De verhoging kwam niet onverwachts: tot en met het studiejaar 2018-2019 zal het collegegeld jaarlijks in ieder geval met 22 euro toenemen. Dit is te danken aan voormalig onderwijsminister Plasterk, die het extra geld wilde gebruiken om docenten meer salaris te geven.

Niet voor inflatie gecorrigeerd

Normaal gesproken worden de bedragen daarnaast nog voor inflatie gecorrigeerd, waardoor de stijging hoger kan uitvallen dan 22 euro. Dit jaar was dat niet het geval.

De aanvullende beurs voor studenten gaat jaarlijks met hetzelfde bedrag omhoog als het collegegeld.