De voorlichting aan studiekiezers is erg rooskleurig en soms ronduit onjuist, waarschuwt het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). De studenten deden een steekproef onder de 45 grootste opleidingen.

“Volgens peilingen van de laatste jaren werkt een groot deel van de Rotterdamse juristen in de juridische sector”, staat bijvoorbeeld op de website van de Erasmus School of Law. “Maar afgestudeerden zijn ook populair in het bedrijfsleven en bij de overheid.”

Het is niet gelogen, maar het klinkt wel erg positief. Uit de ‘studiebijsluiter’, elders op de website, blijkt dat slechts 55 procent van de juristen anderhalf jaar na afstuderen een baan op niveau heeft.

Nergens te vinden

Zo’n studiebijsluiter is nergens te vinden op de website van de opleiding social work van hogeschool Saxion. De hogeschool vertelt studiekiezers dat ze met hun diploma onder meer kunnen werken ‘in de jeugdzorg, gehandicaptenzorg, reclassering of crisisopvang’. Maar nergens vermeldt Saxion dat slechts een derde van de afgestudeerden binnen anderhalf jaar een baan op niveau heeft gevonden.

Het is het ISO een doorn in het oog. Bij ruim een kwart van de bekeken opleidingen was de studiebijsluiter niet of alleen na lang zoeken te vinden. Te veel websites vertellen volgens het ISO ‘verkooppraatjes’.

Verplichten

Opleidingen moeten weliswaar goede voorlichting geven, maar hoeven de studiebijsluiter niet op hun website te zetten. Het ISO zou graag willen dat ze ertoe verplicht worden: “Er wordt veel tijd en moeite in gestoken, waarom zetten ze die bijsluiter niet allemaal op hun website?”, zegt voorzitter Linde de Nie. Het idee achter de bijsluiter is dat aankomende studenten de marketingverhalen van opleidingen kunnen toetsen aan harde informatie.

Studiebijsluiter zelf ook onder vuur

Overigens kwamen de studiebijsluiters zelf onlangs ook in opspraak. In de gegevens werd verkeerde voorlichting gegeven over de kansen op de arbeidsmarkt. Er vindt momenteel overleg plaats tussen de instellingen en studentenbonden om de voorlichting over de arbeidsmarkt te verbeteren.