Foutje in de voorlichting. Afgestudeerde psychologen hebben veel minder vaak een baan op academisch niveau dan aspirant-studenten verteld wordt. Dat moet zo snel mogelijk worden rechtgezet, meent minister Bussemaker.

Volgens de website studiekeuze123.nl heeft 86 procent van de psychologen anderhalf jaar na afstuderen een baan op niveau. Televisieprogramma De Monitor geloofde er weinig van.

In twee uitzendingen besteedde de redactie aandacht aan – vooral – psychologen die nauwelijks een goede baan konden vinden en werden afgescheept met ‘werkervaringsplekken’. Het kon haast niet dat zoveel van hen een goede baan vonden.

‘Heel zorgelijk’

In werkelijkheid heeft slechts 55 procent van de psychologen een baan op academisch niveau. Daarbij komt nog dat de definitie van ‘een baan’ minimaal 12 uur werk per week is, ongeacht salaris. Het kan dus ook nog om werkervaringsplekken gaan. Van de andere helft werkt 16 procent op hbo-niveau, de rest is werkloos (15 procent) of werkt op een lager dan wel onbekend niveau (14 procent).

“Dat is heel zorgelijk en dat moeten we direct corrigeren”, zegt minister Bussemaker in de uitzending van zondagavond over de fout. Als het probleem aanhoudt, zal de minister naar eigen zeggen ingrijpen.

Er is inderdaad een fout gemaakt, erkent ook universiteitenvereniging VSNU. Want de werkloosheid is per ongeluk niet meegenomen in de indicator. Dat moet natuurlijk worden rechtgezet.

Onafhankelijk onderzoek

De studentenvakbond LSVb vindt dat er een onafhankelijk onderzoek moet komen naar de vooruitzichten op de arbeidsmarkt. De huidige cijfers komen uit onderzoek in opdracht van de universiteiten en hogescholen. De bond pleit voor een landelijke alumni-enquête, vergelijkbaar met de Nationale Studenten Enquête.