De redactie van de Keuzegids heeft de nieuwe tarieven voor komend studiejaar verzameld en op de website studie-kosten.nl gezet.

In de meeste vakgebieden wordt Utrecht na Nijmegen de goedkoopste voor ‘tweede masterstudies’. Overigens niet zo goedkoop als de technische universiteiten die het gewone tarief van bijna tweeduizend euro hanteren.

Een jaar geleden dreigde minister Bussemaker overigens om het collegegeld voor tweede studies te beperken als universiteiten niet goed duidelijk konden maken hoe ze hun tarieven vaststellen. Daar is sindsdien weinig van vernomen.

Grote prijsverschillen

Universiteiten mogen sinds 2010 zelf de prijs bepalen voor studenten die al een master op zak hebben. Ze krijgen van de overheid geen geld voor deze studenten. Alleen voor lerarenopleidingen en zorgopleidingen maakt de overheid een uitzondering.

De hoge tarieven leidden tot rechtszaken tegen universiteiten, omdat ze meer geld in rekening zouden brengen dan nodig om de kosten te dekken. Dat zou ook blijken uit de grote verschillen in de tarieven.

Die verschillen zijn nog steeds opvallend. Een universitaire lerarenopleiding kost in Leiden nog geen tweeduizend euro en aan de UvA meer dan negentienduizend euro. Juridische masters daarentegen zijn juist duur in Leiden.  Daarvoor kun je goedkoper in Nijmegen terecht: het scheelt 5,5 duizend euro.

Alfamasters aan de UvA flink duurder

In oktober besloot de Universiteit Utrecht om meer dan tweehonderd masterstudenten van de afgelopen vier jaren duizenden euro’s terug te betalen. De universiteit had de tarieven eerder kunnen aanpassen, overwoog het bestuur, maar wachtte toen de uitkomst van rechtszaken af. Het zou gewoon redelijk zijn om de nieuwe berekening met terugwerkende kracht toe te passen.

In Amsterdam zien ze het kennelijk anders. Daar stijgt het collegegeld voor alfamasters met drieduizend euro. De lerarenopleidingen van de UvA springen nog meer in het oog: die kostten vorig jaar nog maar twaalf duizend euro, nu negentienduizend.

Bij de meeste andere universiteiten stijgt of daalt het zogeheten instellingscollegegeld voor tweede masters slechts enkele procenten.

Overigens betalen dubbelstudenten het wettelijke collegegeld. Ze mogen bovendien beide studies tegen dat tarief afmaken.