Opleidingen mogen niet langer studiepunten van trage studenten afpakken, vindt de Tweede Kamer. Dat mag straks alleen nog als hun kennis aantoonbaar is verouderd.

Opleidingen maken misbruik van de mogelijkheid in de wet om tentamenuitslagen te laten vervallen, stellen PvdA en SP. Zijn dienden een motie in om daar een einde aan te maken. Die kreeg donderdagavond een ruime meerderheid in de Tweede Kamer.

Niet meer zomaar punten afpakken

Steeds meer opleidingen lieten de studiepunten van trage studenten vervallen. De Tweede Kamer eist nu dat duidelijk in de wet komt te staan dat dat alleen mag als hun kennis aantoonbaar is verouderd.

Maar zelfs dan mogen opleidingen de studiepunten niet meer zomaar afpakken. Volgens de motie moeten ze rekening houden met persoonlijke omstandigheden van de student, zoals dat ook bij een bindend studieadvies gebeurt.

Eerdere discussie

Minister Bussemaker had eerder gezegd dat opleidingen de geldigheid van studiepunten naar eigen inzicht mogen beperken. Ook de rechter stelde “dat argumenten als marginale studievoortgang en onvoldoende studieperspectief acceptabel zijn” voor het beperken van de geldigheid.

De discussie hierover barstte in 2013 los toen bleek dat de rechtenfaculteit van de Universiteit Leiden de studiepunten van vijfdejaars bachelorstudenten liet vervallen en vervolgens geen mogelijkheid gaf om de punten opnieuw te behalen. Daarmee stuurde ze de studenten dus eigenlijk weg en dat mocht al helemaal niet.