De Erasmus Universiteit Rotterdam start samen met Codarts en het Willem de Kooning Academie (WdKA) het Rotterdam Arts & Sciences Lab (RASL). Het Lab gaat een speciale double degree aanbieden en moet zorgen voor beter kunstonderzoek.

Een nauwere samenwerking tussen de Erasmus Universiteit en Rotterdamse hogescholen moet er voor zorgen dat het makkelijker wordt een bacheloropleiding bij twee verschillende partners te volgen. De opleiding duurt vijf jaar. Het RASL moet bovendien een plaats worden waar kunst en wetenschap samenkomen.

Makkelijker voor studenten

Momenteel zijn er meerdere studenten die bij twee van de drie instellingen een opleiding volgen. In de huidige situatie moeten studenten zelf alles regelen, dankzij de nieuwe samenwerking wordt het makkelijker voor de studenten om twee opleidingen tegelijkertijd te volgen. Niet alle faculteiten van de Erasmus Universiteit doen mee aan het programma, het Erasmus University College en de bacheloropleidingen van de Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC) doen wel mee.

Beter onderzoek

Het nieuwe lab moet er ook voor zorgen dat het onderzoek en de uitwisseling van gegevens tussen de onderwijsinstellingen beter wordt. Een nauwere samenwerking moet er bovendien voor zorgen dat de kwaliteit van het kunstonderzoek omhoog gaat. Ook op het gebied van innovatie is RASL een vooruitgang, het moet op deze manier makkelijker worden nieuwe onderwijsvormen te ontwikkelen. Codarts en de EUR werken nu al samen op het gebied van onderzoek, met het nieuwe lab hopen ze in de toekomst meer van dit soort projecten te kunnen starten.