De salarissen van het universitaire personeel worden per 1 september 2015 met 1,25 procent verhoogd. Ook de eenmalige uitkering gaat omhoog: van 350 naar 500 euro. Vlak voor kerst worden de extra bedragen uitgekeerd.

Werkgevers en vakbonden zijn eruit: ze hebben donderdag afgesproken hoe ze de in juli gesloten loonruimteovereenkomst in de publieke sector gaan vertalen naar de universitaire cao. Er was twijfel of de overeenkomst wel kon worden uitgevoerd als het ABP zijn pensioenpremie zou verhogen. Vrijdag werd bekend dat deze premie per 1 januari met bijna twee procent wordt verlaagd, in elk geval tot april.

De salarissen gaan per 1 september 2015 – dus met terugwerkende kracht – structureel omhoog met 1,25 procent. Op 1 januari 2016 gaan de lonen volgens de huidige cao-afspraken opnieuw met één procent omhoog. Daar komt de verlaging van de ingehouden pensioenpremie dan nog bovenop.

Werknemers die op 1 september 2015 in dienst waren ontvangen in december bovendien een eenmalige uitkering van bruto €500 bij een volledige arbeidsduur. Deze uitkering komt in de plaats van de in de cao Nederlandse Universiteiten (caoNU) afgesproken eenmalige uitkering van bruto 350 euro per juni 2016.

Werknemers die ná 1 september 2015 in dienst zijn gekomen en dat op 1 juni 2016 nog steeds zijn, ontvangen de in de caoNU overeengekomen eenmalige uitkering van bruto 350 euro bij een volledige arbeidsduur in juni 2016. Student-assistenten, werknemers in jeugdschalen, werknemers met een minimumjeugdloon en SOM-leerlingen krijgen de uitkering niet.

In 2016 maken de cao-partijen afspraken over de overige onderdelen van de loonruimteovereenkomst publieke sector 2015-2016.