Actievoerende geneeskundestudenten boden de Tweede Kamer maandag een petitie aan met 22.000 handtekeningen eronder. Ze vinden dat ze onevenredig hard worden getroffen door het nieuwe leenstelsel. Doordat ze in de driejarige masterfase 55 uur per week aan hun coschappen kwijt zijn, hebben ze geen tijd voor bijbaantjes en dreigt hun studielening torenhoog te worden. Arme studenten zouden bang worden om een studieschuld aan te gaan, ook al omdat basisartsen minder makkelijk aan werk komen.

Minister Bussemaker is niet gevoelig voor de argumenten van de medici in spe. Ze erkent dat de coschappers een vol studieprogramma hebben met weinig ruimte voor een bijbaan, maar stelt dat studenten door de invoering van het studievoorschot beter onderwijs krijgen. De dure geneeskundeopleiding wordt nog altijd voor het grootste deel bekostigd door de overheid en wie aansluitend een opleiding tot huisarts of specialist volgt krijgt een salaris van de werkgever.

Over de arbeidsmarktkansen van artsen maakt Bussemaker zich geen zorgen. “De extra kosten die deze studenten in hun opleiding investeren, verdienen zij later (ruimschoots) terug.” En mocht dat onverhoopt niet het geval zijn, wordt de studieschuld uiteindelijk kwijtgescholden, net als bij alle andere studenten.