De kostprijs van de opleiding, maar ook de internationale markt is de oorzaak van de grote verschillen in collegegeldtarieven voor niet-Europese studenten. Dat blijkt uit een inventarisatie bij hogescholen en universiteiten van Transfer.

Niet-Europese studenten betalen een klein fortuin om in Nederland een bachelor- of masterstudie te volgen. In 2004 werd de ‘markt’ voor collegegeldtarieven voor studenten van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) vrijgegeven. Sinds 2008 ontvangen instellingen niet langer een rijksbijdrage – ongeveer vijfduizend euro per jaar – per student. Hogescholen en universiteiten worden hiervoor deels gecompenseerd met een bedrag binnen hun vaste bekostiging. De rest van de kosten mogen ze doorberekenen aan de studenten door het instellingscollegegeld te verhogen.

Grote verschillen tussen uni’s

Maar de tarieven van Nederlandse instellingen verschillen flink van elkaar. Zo kost een alfa-gamma bacheloropleiding aan de Radboud Universiteit 2840 euro maar aan de Vrije Universiteit negen duizend euro. Een opleiding geneeskunde kost in Maastricht twaalf duizend euro en in Groningen 32 duizend euro.    

‘Goedkoop kan niet goed zijn’

De instellingen erkennen tegenover Transfer dat de prijs niet alleen door de kosten bepaald wordt: “Niet-Europese studenten denken dat het onderwijs niet veel kan zijn als het goedkoop is”, aldus het hoofd internationalisering van de Universiteit Twente in Transfer.

Niet alle instellingen vertrouwen erop dat een hoger tarief meer buitenlandse studenten trekt. Daarom overwegen ze (talentvolle) studenten een beurs te geven. HOP

Bekijk welke tarieven de EUR rekent voor niet-Europese studenten