Het gaat goed met de studentenverenigingen in Rotterdam. Het aantal studenten dat dit jaar lid werd is met 8 procent gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor. Het Rotterdamsch Studenten Gezelschap (RSG) zag de grootste stijging in het ledenaantal, daar lag het aantal eerstejaars 27 procent hoger dan vorig jaar.

Bij de invoering van het leenstelsel verwachtte onder andere de Landelijke Kamer van Verenigingen dat de interesse om lid te worden bij een studentenvereniging af zou nemen. Die angst blijkt tot nu toe ongegrond.

Ouderejaars

Het merendeel van de verenigingen ziet ook een stijging in het aantal ouderejaars dat lid wordt. Zo ook bij het Rotterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging aldus Sophie de Vries Robbé. “Vorig jaar was 23 procent van de studenten die lid werden tweedejaars of ouder, dat is dit jaar 32 procent.” Een reden voor deze stijging kan het beleid van de universiteit zijn, vertelt ze. “De universiteit laat in haar beleid doorschemeren dat het van belang is dat studenten snel afstuderen. Ik denk dat studenten er bewust voor kiezen om later bij een studentenvereniging te gaan. Vaak willen ze eerst hun propedeuse halen voordat ze lid worden.”

Bij studentenvereniging Laurentius is 32 procent van de studenten die dit jaar lid werden tweedejaars of ouder volgens Leon Vervooren, Ab-Actis Externi. Vervooren verwacht niet dat de opkomst van tweedejaars een trend is. “Er zijn simpelweg meer studenten bijgekomen in Rotterdam, dan stijgt het aantal leden logischerwijs ook.”