Hoogopgeleide vluchtelingen moeten zo snel mogelijk weer de collegebanken in. Maar de regels van onderwijsinstellingen zijn wel eens te streng, zegt de Stichting voor Vluchteling-Studenten (UAF).

Hogescholen en universiteiten maken het vluchtelingstudenten soms moeilijk, zegt Albert de Voogd, hoofd Studentbegeleiding bij het UAF. De regels voor het bindend studieadvies zouden bijvoorbeeld wat soepeler mogen zijn. “Vluchtelingen kennen het Nederlandse onderwijssysteem niet”, aldus De Voogd. “We horen dat studenten in het eerste jaar een beetje in paniek raken van alles wat op ze afkomt.”

Voorbereidingstraject

Het UAF wil verder dat alle vluchtelingstudenten een voorbereidingstraject kunnen volgen bij een onderwijsinstelling. “Nu kan dat alleen aan de Vrije Universiteit en bij vijf of zes hogescholen”, aldus De Voogd.

In een landelijk actieplan moeten meer problemen worden opgelost die een snelle gang naar de collegebanken in de weg zitten. De Voogd: “Vluchtelingen kunnen bijvoorbeeld wel geld krijgen voor een taalcursus, maar niet voor de reiskosten. Veel opvanglocaties zitten op flinke afstand van de grote steden.”

Bij voorkeur Nederlands

Het UAF heeft het liefst dat studenten een Nederlandstalige opleiding volgen, en niet een Engelstalige. “De meeste mensen blijven hier erg lang, en voor een goede start op de arbeidsmarkt is perfecte beheersing van het Nederlands belangrijk.”

Zo’n zeventig procent van de net aangekomen vluchtelingen is middelbaar- of hoogopgeleid, schat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers vandaag. “Dat klinkt nu vrij uniek, maar we hebben het eerder gezien”, zegt De Voogd. “Ooit kwamen er veel vluchtelingen uit Hongarije. Die waren zo ongeveer allemaal hoogopgeleid. Ook tijdens de oorlog in voormalig Joegoslavië kwamen veel hoogopgeleide mensen hierheen.”

Vorige week lieten hogescholen en universiteiten al weten dat vluchtelingstudenten welkom zijn. “Dat is heel mooi”, aldus De Voogd, “maar dat moet wel vertaald worden in een goed plan.”

Verschillende gemeenten, bedrijven en organisaties hebben al interesse getoond in hoogopgeleide vluchtelingen. Amsterdam wil vluchtelingen de mogelijkheid bieden een bedrijf te starten, zegt wethouder Kajsa Ollongren vandaag in het Financieel Dagblad. Bouwbedrijf Dura Vermeer aast op tientallen ingenieurs en werkgeversorganisatie VNO-NCW is in gesprek met uitzendbureaus om de werkervaring van asielzoekers in kaart te brengen.