Meer harmonisering en transparantie in de jaarroosters van de verschillende faculteiten en instituten zal studeren in Rotterdam ten goede komen. Dat zei rector magnificus Huib Pols maandagmiddag tijdens de Opening van het Academisch Jaar.

Huib Pols maakt er geen geheim van dat hij voorstander is van verbindingen en samenwerking binnen en buiten de universiteit. Het is dan ook weinig verrassend dat zijn pleidooi bij de Opening van het Academisch Jaar een lofzang op samenwerking, verbinding en interdisciplinariteit was. Want, zegt Pols: “Door grenzen binnen en buiten de academie te overschrijden krijgen we nieuwe inzichten, maken we een belangrijke start met initiatieven, en laten we kennis vrijelijk vloeien in het belang van vooruitgang en een verrijkte samenleving.” Daarom geeft de rector het Academisch Jaar 2015-2016 het motto ‘crossing boundaries’ mee.

Beroep op wetenschappers

Naast een trits voorbeelden van samenwerkingsverbanden die al spelen – zoals in Medical Delta, met de universiteiten van Leiden en Delft, het gezamenlijk optrekken met de stad en de haven – doet Pols ook een beroep op wetenschappers. “Als wetenschappers moeten we onze disciplinaire kennis gebruiken als een pilaar om op te staan en verder te kijken dan de bekende horizonten. Alleen op die manier kun je bijhouden wat collega’s doen, en zichtbaar zijn voor anderen, inclusief voor hen die buiten ons eigen veld werken.”

Harmonisering van collegeroosters

Pols vindt dat ook op onderwijsgebied meer samengewerkt kan worden tussen de verschillende disciplines. Het is onder studenten, en vooral internationale studenten, een veel gehoorde klacht: faculteiten werken allemaal met verschillende systemen, overlappende roosters, of verschillende regels. Wat de rector betreft is meer harmonisering en transparantie in de roosters van de faculteiten daarom noodzakelijk. “Op die manier moet het makkelijker worden voor opleidingen om modules uit te wisselen en de opties voor studenten uit te breiden. Bildung, samenwerking en internationalisering zijn allemaal gebaat bij meer opties en afstemming binnen de bacheloropleidingen.” Dat is een moderne universiteit volgens hem aan haar stand verplicht.

Om zijn woorden kracht bij te zetten, citeert de rector – het is en blijft een medicus – Meredith Grey uit Grey’s Anatomy: “Boundaries don’t keep other people out… they fence you in… if you’re willing to throw caution to the wind and take a chance, the view from the other side is… spectacular.

http://www.youtube.com/watch?v=l3onq-H8474
Het door Huib Pols aangehaalde citaat uit de tweede aflevering van Grey's Anatomy. Bron: www.youtube.com