Waar in Amsterdam een bezetting nodig was om de discussie te openen, hopen Rotterdamse filosofiestudenten dat met een begroting te kunnen doen. Woensdagmiddag presenteerde Philosophy Ground verschillende scenario’s voor de toekomst van de filosofiefaculteit. De eisen die nu aan Wijsbegeerte worden gesteld zijn volgens hen te rigoureus.

“Philosophy Ground vraagt het CvB om een maatpak dat net zo goed zit als de blazers met koperkleurige knopen van rector magnificus Pols. Nu heeft het maatpak meer weg van een roestige maliënkolder: het werkt verlammend en belemmert de goede prestaties.” Zo eindigt de tekst waarin de filosofiestudenten een begroting, die voldoet aan de minimale eisen bij de reorganisatie, hebben opgesteld.

‘Reorganisatie nog ingrijpender’

Rekening houdend met alle eisen is er volgens Philosophy Ground aan een toekomstige filosofiefaculteit slechts ruimte voor vier hoogleraren, zes universitair docenten, vier promovendi en drie ondersteunende medewerkers. Van faculteiten wordt immers verlangd dat alle materiële en personele vaste lasten worden bekostigd uit de eerste geldstroom, of, in het geval van de Faculteit der Wijsbegeerte, uit het ‘maatpak’. “En dan is er niet eens rekening gehouden met een flexibele schil, die eigenlijk ook nog met dat maatpak bekostigd moet worden”, houdt oud-filosofiestudent Martijn Samson de massaal aanwezige studenten voor. Als de berekeningen van Philosophy Ground kloppen zou de aankomende reorganisatie nog ingrijpender zijn dan de pakweg 700.000 euro en vijf tot zeven fte’s die nu genoemd worden.

 

Martijn Samson presenteert de begroting die voldoet aan alle eisen bij de reorganisatie: “Dat betekent dat alle UHD’s moeten worden ontslagen.”

Daarom hebben de studenten nog twee scenario’s opgesteld en doorgerekend. In een ervan wordt alleen gekeken naar het evenwicht tussen de baten en lasten. Het structurele tekort waar de faculteit mee kampt, bedraagt 3 tot 4 ton. In dit scenario wordt het tekort weggewerkt en hoeft de faculteit iets minder rigoureus in het personeel te snijden. Toch heeft dit ook niet de voorkeur, legt Samson uit, ‘omdat het zou betekenen dat vaste lasten met tijdelijke gelden worden bekostigd, en dat maakt de faculteit niet financieel gezond’.

Lees het hele rapport ‘Nieuwe kleren van de filosoof’

Een rechtvaardiger ‘maatpak’

In het derde scenario bepleit Philosophy Ground een ruimer ‘maatpak’, dat volgens hen rechtvaardiger is. De studenten stellen een bedrag van 2,9 miljoen voor, in plaats van de kleine 2 miljoen die de faculteit vanaf nu jaarlijks zal ontvangen. Het is niet zomaar een roep om extra geld. De 1.984.000 euro waar het huidige ‘maatpak’ uit bestaat, gaat uit van 60 dubbelstudenten, 28 voltijdsstudenten en 15 masterstudenten per jaar. Het aantal dubbelstudenten zit al een paar jaar op rij in de lift en met de lancering van de Double Degree mikt de faculteit op termijn zelfs op 250 dubbelstudenten per jaar. Volgens Philosophy Ground zou een ‘maatpak’ dat rekening houdt met structureel 120 dubbelstudenten (het huidige aantal) rechtvaardiger zijn en de kwaliteit van onderwijs en onderzoek op het zelfde niveau kunnen houden.

Decaan Jack Vromen nam woensdagmiddag het rapport van Philosophy Ground in ontvangst.

Samson benadrukt dat ook in dat derde scenario moet worden bezuinigd. “En daar is Philosophy Ground ook absoluut niet op tegen. Maar we zouden wel graag zien dat die bezuiniging gebaseerd is op realistische en eerlijke cijfers.” TF (foto’s: Matthijs Geleijnse)