Uit de jaarlijkse International Student Barometer (ISB) blijkt dat internationale EUR-studenten te spreken zijn over de Erasmus Universiteit. Vorig jaar stond de universiteit op de achtste plek van Nederlandse hogeronderwijsinstellingen, nu is er een sprintje getrokken naar de derde plaats. Waar waren studenten over te spreken en wat moet er beter? De opvallendste resultaten op een rij.

Geen spoortje Dunglish op de EUR

Het academische Engels wordt het hoogst gewaardeerd vergeleken met andere deelnemende Nederlandse universiteiten.

Internationale studenten zijn dik tevreden met de studentenkamers in Rotterdam

Erasmusstudenten zijn het positiefst over de kwaliteit van de accommodaties in Rotterdam.

Maar ze vinden die woningen wél te duur.

Op het gebied van financiële steun schiet EUR tekort

Over het algemeen waren de studenten heel positief, vooral wat betreft de kwaliteit van het onderwijs en het verblijf in Nederland. Maar ze geven de laagste waardering aan onderwerpen als financiële steun (de mogelijkheid om een beurs te krijgen) en werken naast de studie. Dit laatste heeft te maken met wetten in Nederland die het moeilijker maken voor studenten (buiten de EU) om hier te werken of stage te lopen.

EUR is lekker multicultureel

Ruim 1700 studenten hebben meegedaan aan de ISB en bijna honderd procent van deze groep ziet EUR als een multiculturele universiteit. NB