Universiteiten mogen per 1 januari 2016 promovendi bij wijze van proef behandelen als studenten in plaats van als werknemers.

Wat betekent dit experiment voor promovendi?

In ieder geval verslechtert hun financiële positie. De studentpromovendi hoeven niet in dienst te zijn van een universiteit, waardoor de universiteit ook geen sociale premies hoeft te betalen. In plaats van een salaris, ontvangen de PhD’s een beurs. Daarnaast gaan promovendi collegegeld betalen.

Waarom willen universiteiten promovendi als student?

Heel simpel: ze zijn goedkoper. Als een universiteit geen werkgeversbelasting en pensioenlasten hoeft te betalen, kunnen voor hetzelfde geld drie promovendi worden aangenomen in plaats van twee. Het kabinet hoopt dat er op deze manier meer mensen kunnen promoveren. Ook wordt het argument gebruikt dat het systeem meer lijkt op hoe promovendi in andere landen worden gezien, en de internationale mobiliteit daardoor zal toenemen.

Willen promovendi dit experiment zelf eigenlijk wel?

Nee. In een brief aan alle besturen van universiteiten en academische ziekenhuizen spreken diverse promovendi-organisaties en medezeggenschapsraden zich uit tegen het experiment. Ze maken zich zorgen over hun financiële positie, maar denken ook dat de kwaliteit van het promotietraject achteruitgaat. Ze zijn bijvoorbeeld bang dat een snelle toename van het aantal promovendi leidt tot slechtere begeleiding, of dat ze minder goed worden voorbereid op een academische carrière, omdat ze bijvoorbeeld geen onderwijs hoeven te geven.

Gaat de Erasmus Universiteit meedoen?

Dat is nog niet duidelijk. Enerzijds ziet de universiteit het als een interessante mogelijkheid om het aantal promovendi te vergroten. Anderzijds wordt gewezen op de zekerheid die het huidige systeem promovendi biedt, en de nuttige vaardigheden die worden opgedaan bij het geven van onderwijs. Tot 1 november kunnen universiteiten aangeven dat ze mee willen doen aan het experiment. Als de EUR mee wil doen, moeten de Universiteitsraad en faculteitsraden daar wel mee instemmen. TF