Ook Rotterdam staat woensdag in het teken van de landelijke actiedag, die werd uitgeroepen door de bezetters van het Maagdenhuis. Er zijn maar liefst drie verschillende acties op de campus.

Docent Hugo Verbrugh laat per mail weten dat hij woensdag, verkleed als Desiderius Erasmus, studenten gaat aanspreken voor het T-gebouw. Verbrugh geeft het keuzevak Toegepaste Wetenschapsfilosofie bij Psychologie. Het probleemgestuurd onderwijs dat daar de norm is, leidt volgens hem enerzijds tot meer inspiratie en motivatie bij studenten. Maar anderzijds ‘dwingt het neoliberale rendementsdenken de leiding van de universiteit om de problemen zo te presenteren, dat de sturing quasi vanzelf leidt tot de juiste antwoorden volgens de geijkte kennis’. Verbrugh kondigde gisteren zijn actie aan in het NRC Handelsblad (€): “Zoals Socrates destijds op de agora van Athene voorbijgangers aansprak op wat ze meenden te weten, zo ga ik woensdag op de campus van het universiteitscomplex Woudestein studenten vragen wat wij willen weten en hoe zij denken dat wij samen hieraan kunnen werken.”

Naar de klote

De Nieuwe Universiteit bestaat inmiddels ook in Rotterdam. De beweging die ontstond met de bezetting van het Bungehuis en flink groeide na de ontruiming ging landelijk na de bezetting van het Maagdenhuis. Dit weekend richtte een groepje studenten de facebookpagina De Nieuwe Universiteit Rotterdam op. Ze zijn van plan om woensdagmiddag om kwart voor één een spandoek op te hangen in de C-hal, te flyeren om de mening van EUR-studenten te peilen en daarna een van de Erasmusbeelden te blinddoeken ‘omdat Erasmus niet hoeft te zien hoe zijn universiteit naar de klote gaat’, aldus een van de actievoerende studenten.

Lezing van de filosofen

De filosofiestudenten die strijden voor behoud van de faculteit en bacheloropleiding Wijsbegeerte zijn later op de dag ook in de C-hal te vinden. Philosophy Ground, het platform waarin de wijsbegeertestudenten zich hebben verenigd, organiseert om vijf uur een lezing door hoogleraar Sociologie Willem Schinkel, die vorige week ook al in het Maagdenhuis sprak. De verwachting is dat de lezing de drukst bezochte actie zal zijn. De filosofiestudenten zijn inmiddels goed georganiseerd en hebben maandag inspiratie opgedaan in het Maagdenhuis. TF