Het balkon van Collegevoorzitter Pauline van der Meer Mohr is onlangs geconfisqueerd door een vrouwelijke nijlgans, die de plek uitgekozen heeft om te broeden.

De lente lijkt er alweer aan te komen. De merels fluiten, zij het nog enigszins schuchter, in de ochtend– en avondschemer, eksters vliegen af en aan met nestbouwmaterialen, en sommige vogels zijn sowieso al begonnen te broeden. Dit terwijl de website van de Vogelbescherming Nederland meldt dat de broedperiode vanaf begin mei is.

Toplocatie

Zo is er ook een nijlgans (Alopochen aegyptiaca) gaan nesten op de campus. De vogel heeft niet de minste locatie uitgekozen: ze broedt op stand in een plantenbak op het balkon van Pauline van der Meer Mohr, de voorzitter van het College van Bestuur, die huist op de tweede verdieping van het Erasmusgebouw (voorheen A-gebouw).

Ans en Hans

Naar verluidt zit de vogel op een zestal eieren. Voorlopig bestaat er nog wel enige onduidelijkheid over de naam die de aanstaande moeder zou moeten krijgen. In de secretariële wandelgangen is ze voorlopig ‘Ans’ gedoopt (er schijnt ook nog een ‘Hans’ ergens op de campus rond te fladderen). Maar onze collegevoorzitter heeft heel andere ideeën omtrent de naam die volgens haar sowieso zou moeten beginnen met de titel freule.  GvdE