Universiteiten moeten meer aandacht besteden aan de preventie van drugsgebruik door studenten. Dat adviseert het Trimbos Instituut in de onlangs gepubliceerde Strategische Verkenning Uitgaansdrugs 2015.

Het kennisinstituut voor drugsgebruik merkt op dat grote groepen jongeren de afgelopen decennia makkelijker in aanraking komen met uitgaansdrugs zoals XTC. Het Trimbos krijgt door het inventariseren van verschillende onderzoeken en publicaties ‘de indruk dat er sprake is van een stijging van het gebruik’ van zulke uitgaansdrugs onder studenten. De Strategische Verkenning bevat echter geen nieuwe cijfers over het landelijk drugsgebruik onder studenten. Eerder concludeerde het Trimbos dat zo’n 60 procent van de uitgaande jongeren wel eens drugs gebruikt.

Advies

Wel is de verkenning aanleiding genoeg voor het Trimbos om advies te geven aan staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid. Het instituut concludeert dat er vooral op het gebied van preventie nog een hoop te winnen valt. Zo zou er een landelijke richtlijn voor uitgaansdrugs voor gemeenten moeten komen. Ook universiteiten zouden meer kunnen doen aan drugspreventie. Des te meer omdat er volgens het Trimbos ook een financiële winst te behalen is voor universiteiten. Recente studies zouden laten zien dat het gebruik van drugs een negatieve werking heeft op de gezondheid en het studiesucces van studenten.

‘Grote zorgen’

De staatssecretaris reageerde maandag op het onderzoek van het Trimbos Instituut, waar hij vorig jaar om had gevraagd. Vooral de ‘normalisering’ van het drugsgebruik onder jongeren baart hem zorgen. “We moeten deze trend zo snel mogelijk keren. Uitgaansdrugs zijn levensgevaarlijk, zeker in de zeer sterke dosering die nu vaak voorkomt”, aldus Van Rijn. EvR