Er bestaat een sluiproute voor sommige studenten om onder het leenstelsel uit te komen. Door al voor 1 september aan een master te beginnen, kun je ook volgend jaar nog studiefinanciering ontvangen. Aan de Erasmus Universiteit kan dat alleen bij de meeste rechtenmasters.

Om het leenstelsel te kunnen ontlopen moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan, legt woordvoerder Job Slok van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap uit. “Als je een bacheloropleiding doet en je begint voor 1 september aan een master, val je nog onder het huidige stelsel – met basisbeurs dus. Voorwaarde is dan wel dat het onderwijsprogramma voor 1 september begint, en dat de opleiding het al zo had geregeld voordat de nieuwe wet was aangenomen.”

Onderwijs volgen voor september

Het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit besloot onlangs in lijn met het beleid van het ministerie dat tussentijdse inschrijvingen voor masteropleidingen alleen zijn toegestaan als studenten ook daadwerkelijk onderwijs kunnen volgen. Als er geen onderwijs wordt aangeboden, heb je pech. In de praktijk zullen er maar weinig studenten zijn die iets aan deze sluiproute hebben, want de meeste masters hebben alleen in februari en in september een officieel instroommoment.

Rechten en Geneeskunde

Voor de meeste masters van de rechtenfaculteit – Aansprakelijkheid & Verzekering en Arbeidsrecht uitgezonderd – geldt dat je je iedere maand kunt inschrijven. Dus mocht je je bachelor net hebben afgerond, en voor de zomer nog kunnen beginnen aan je co-schappen of je rechtenmaster, schrijf je snel in. MvS/TF

Update: Eerder schreven we dat ook bachelorstudenten Geneeskunde via deze weg het leenstelsel kunnen ontlopen, door eerder te beginnen aan hun co-schappen. Dat is helaas onjuist. In tegenstelling tot een aantal andere geneeskundeopleidingen in Nederland moeten in Rotterdam eerst enkele mastervakken afgerond worden, voordat studenten aan hun co-schappen kunnen beginnen. Het enige instroommoment voor die mastervakken is in september.