Er bestaat een sluiproute voor sommige studenten om onder het leenstelsel uit te komen. Door al voor 1 september aan een master te beginnen, kun je ook volgend jaar nog studiefinanciering ontvangen. Aan de Erasmus Universiteit kan dat alleen bij de meeste rechtenmasters en bij de co-schappen van Geneeskunde.

Om het leenstelsel te kunnen ontlopen moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan, legt woordvoerder Job Slok van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap uit. “Als je een bacheloropleiding doet en je begint voor 1 september aan een master, val je nog onder het huidige stelsel – met basisbeurs dus. Voorwaarde is dan wel dat het onderwijsprogramma voor 1 september begint, en dat de opleiding het al zo had geregeld voordat de nieuwe wet was aangenomen.”

Onderwijs volgen voor september

Het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit besloot onlangs in lijn met het beleid van het ministerie dat tussentijdse inschrijvingen voor masteropleidingen alleen zijn toegestaan als studenten ook daadwerkelijk onderwijs kunnen volgen. Als er geen onderwijs wordt aangeboden, heb je pech. In de praktijk zullen er maar weinig studenten zijn die iets aan deze sluiproute hebben, want de meeste masters hebben alleen in februari en in september een officieel instroommoment.

Rechten en Geneeskunde

Voor de meeste masters van de rechtenfaculteit – Aansprakelijkheid & Verzekering en Arbeidsrecht uitgezonderd – en de co-schappen bij Geneeskunde geldt dat je je iedere maand kunt inschrijven. Dus mocht je je bachelor net hebben afgerond, en voor de zomer nog kunnen beginnen aan je co-schappen of je rechtenmaster, schrijf je snel in. MvS/TF