Verschillende medezeggenschapsorganen hebben flinke bezwaren geuit tegen het plan om een University Support Center (USC) te vormen van (bijna) alle ondersteunende diensten. Tegelijk bezuinigen én de dienstverlening verbeteren is niet realistisch, constateren de inspraakclubs.

De Erasmus Universiteit is over de hele linie aan het reorganiseren. Op de meeste faculteiten moet de broekriem worden aangehaald en ook de ondersteuning zal veel merken van de bezuinigingen. Organisatorisch moeten (bijna) alle ondersteunende diensten onder één dak komen: het University Support Center (USC).

Enerzijds wil de universiteit met de USC-vorming jaarlijks 2,7 miljoen euro vrijmaken voor de nieuwe strategie. Daarnaast is er met de minister afgesproken dat de kosten buiten onderwijs en onderzoek (overhead) omlaag moeten. Anderzijds moet de kwaliteit van de dienstverlening omhoog.

Weinig vertrouwen

Het EUROPA (de vakbondsvertegenwoordiging op de universiteit) en de dienstcommissies (medezeggenschapsorganen van de ondersteunende afdelingen) hebben onlangs hun adviezen ingeleverd bij de Universiteitsraad. Die adviezen zijn niet mals, de algemene tendens is negatief. Een samenvatting laat zien dat er 21 kritiekpunten en vragen zijn, variërend van het ontbreken van een financiële onderbouwing van het plan, tot zorgen over de nu al hoge werkdruk voor het personeel.

Ook zijn er veel bezwaren tegen het voornemen om op termijn ICT-taken uit te besteden en de keuze om de bibliotheek en de afdeling Onderwijs, Onderzoek en Studentenzaken pas op een later moment bij de reorganisatie te betrekken. Medezeggenschap 3.0, het informele overleg van de bovengenoemde inspraakclubs, heeft weinig vertrouwen in het plan. De Universiteitsraad zou dan ook niet moeten instemmen met het plan, aldus Medezeggenschap 3.0.

Overtuigend antwoord

Kees Lansbergen, kwartiermaker van de centrale ondersteunende dienst, maakt zich nog geen zorgen. Hij had wel een hoop vragen verwacht, maar niet dat de adviezen zo kritisch zouden zijn. “Op de vele vragen kunnen we overtuigend antwoord geven. Maar er spelen ook wat principiële punten waarover we nog een flinke discussie moeten voeren.”

Dubbele doelstelling wel haalbaar

Lansbergen vindt dat er in de adviezen bijvoorbeeld om een hoge mate van concreetheid wordt gevraagd, maar volgens hem kunnen sommige details over kwaliteitsverbetering niet nu al allemaal worden ingevuld. Hij is ervan overtuigd dat de dubbele doelstelling – verbeteren én bezuinigen tegelijkertijd – haalbaar is. “Het samenvoegen van de organisaties, met procesverbeteringen en het verhogen van competenties, is juist dé manier om te komen tot kwaliteitsverbetering en lagere kosten. Als we alleen gaan bezuinigen zou de kwaliteit een flinke klap krijgen.”

Uraad bespreekt de kritiek woensdagmiddag

Ondertussen is het plaatsingsproces van medewerkers die onder de reorganisatie vallen al in gang gezet. Volgens de huidige planning zou de Universiteitsraad uiterlijk op 3 maart met het plan moeten instemmen om de datum van 1 april waarop het USC een feit moet zijn, te halen. Woensdagmiddag bespreken leden van de Universiteitsraad de ingebrachte bezwaren tegen het plan met Kees Lansbergen. Deze commissievergadering is openbaar en begint om 15.30 uur in T3-13. TF