Het uiterlijk van een aantal Pieten die dit jaar Sinterklaas vergezellen tijdens het feest voor medewerkers en familie op de EUR zal toch worden aangepast.

Naast de traditionele bruingekleurde Pieten zullen aanstaande zaterdag ‘enkele aspirant-Pieten met roetvegen op de gezichten’ meedoen aan de viering op de campus. Dat heeft het College van Bestuur besloten.

Leerling-Piet

Volgens een schriftelijke verklaring heeft het CvB ‘goed geluisterd naar de maatschappelijke discussie de afgelopen weken en natuurlijk ook gekeken naar het Sinterklaasjournaal’, dat in verschillende uitzendingen ‘leerling-Pieten’ in beeld bracht die enkel zwarte roetvegen op hun gezicht hadden. Ook bij de landelijke Sinterklaasintocht in Gouda waren de aspirant-Pieten te zien.

Commotie

Eind oktober liet de EUR weten geen aanpassingen te doen aan het uiterlijk van de Pieten en zag het niet de noodzaak om nadrukkelijk stelling in te nemen in de discussie over de figuur van Zwarte Piet. Volgens Pieter Kuijt, hoofd van de afdeling Marketing en communicatie, volgt de aanpassing van het beleid naast ontwikkelingen in het maatschappelijke debat ook op commotie die vorige week ontstond onder EUR-medewerkers. Een aantal van hen liet in een ingezonden brief op deze website weten het niet eens te zijn met het besluit van de EUR om zich te onttrekken aan de zwartepietendiscussie.

Andere verschijningsvormen

De universiteit sluit verdere aanpassingen in de toekomst overigens niet uit. “We zullen ook goed nadenken over andere verschijningsvormen die recht doen aan het feit dat het Sinterklaasfeest een feest voor iedereen is en kan blijven”, aldus het CvB. EvR

Foto: screenshot Sinterklaasjournaal (NTR)