Pissed off, is Carola Schouten van de ChristenUnie. Net als de andere partijen die tegen het leenstelsel zijn, is ze boos dat het wetsvoorstel versneld plenair wordt behandeld. Donderdag werden 61 pagina’s aan vragen beantwoord en vroegen studentenorganisaties uitgebreid aandacht voor een landelijke demonstratie.

Het wetsvoorstel dat de basisbeurs afschaft wordt zo snel mogelijk in de Tweede Kamer behandeld. Dat hebben de vier partijen die het leenstelsel steunen donderdag besloten. En dat schiet de oppositie in het verkeerde keelgat.

Pissed off

“Kunnen we niet gewoon even fatsoenlijk rekening met elkaar houden”, wierp Schouten de vier partijen tijdens een procedurevergadering voor de voeten. “Ik ben hier echt pissed off over.” De plenaire behandeling zou volgende week al kunnen plaatsvinden, maar dan staat ook de OCW-begroting op de agenda. Schouten vreest dat ze daardoor te weinig tijd heeft om zich goed voor te bereiden. “Ik vind niet dat we hier nu normaal met elkaar omgaan”, riep ze uit. Ook CDA-Kamerlid Michel Rog (‘werkelijk grote moeite’), Jasper van Dijk (SP, ‘haastklus’) en Harm Beertema (PVV, ‘geschoffeerd’) haalden uit naar de snelheid waarmee PvdA, VVD, D66 en GroenLinks het leenstelsel door de Tweede Kamer willen loodsen.

61 pagina’s aan vragen

De partijen die tegen het leenstelsel zijn, hebben gistermiddag 61 pagina’s aan vragen ingeleverd bij onderwijsminister Bussemaker. Daarin stellen CDA, SP, PVV, ChristenUnie en SGP vragen over bijvoorbeeld de gevolgen voor studenten met een handicap, wat er gebeurt met de opbrengsten van het leenstelsel, en de berekening van de rente op studieschulden. Op het ministerie is donderdagnacht hard doorgewerkt om alle vragen vandaag te kunnen beantwoorden.

Donderdagochtend lagen de antwoorden er. In de beantwoording bestrijdt minister Jet Bussemaker bijvoorbeeld dat de nieuwe rekenregels voor de rente op de studieschuld ertoe leidt dat studenten extra geld kwijt zijn. In meerder antwoorden verwijst Bussemaker naar de memorie van toelichting op de wet of schrijft ze dat de vraag al eerder is gesteld. Nu deze tweede ronde van schriftelijke vragen is beantwoord staat niets een snelle behandeling van het wetsvoorstel nog in de weg. Op 4 november bespreekt de Tweede Kamer het wetsvoorstel. Daar hoeft Bussemaker niet wakker van te liggen, want VVD, PvdA, GroenLinks en D66 hebben een flinke meerderheid.

Demonstratie

Terwijl op het ministerie de laatste antwoorden nog werden geschreven, riepen organisaties in verschillende studentensteden op om naar de landelijke demonstratie tegen het leenstelsel te komen. Op vrijdag 14 november trekken vakbonden, studentenorganisaties en jongerenafdelingen van politieke partijen gezamenlijk naar het Malieveld om te protesteren tegen het afschaffen van de basisbeurs. Die demonstratie lijkt te laat te komen voor de behandeling in de Tweede Kamer, maar het wetsvoorstel moet ook nog langs de Eerste Kamer. HOP/TF