De EUR blijft voorlopig vasthouden aan een traditionele viering van Sinterklaas. Dat betekent dat Zwarte Piet zijn bruine kleur behoudt, net als vorig jaar. Sint en Piet komen ieder jaar langs voor de kinderen van de medewerkers van de universiteit. De universiteit houdt wel de landelijke zwartepietendiscussie en de uitspraak van de Raad van State over de kwestie in de gaten.

“We blijven terughoudend in de manier waarop we Piet benoemen, bovendien schminken we hem al bruin en niet roetzwart”, zegt Pieter Kuijt, directeur stafafdeling marketing en communicatie. “Daar blijft het bij, voorlopig gaan we geen aanpassingen doen aan zijn uiterlijk.”

Het multiculturele karakter van de EUR is volgens Kuijt geen reden om de viering voor personeelsleden en hun familie dit jaar anders vorm te geven. “Het Sinterklaasfeest op de campus is een intern feest en we zien nu niet de noodzaak een nadrukkelijke stelling in te nemen.”

Uitspraak Raad van State

De Raad van State doet op 12 november uitspraak over de vraag of de overheid eisen moet stellen aan Zwarte Piet. Tegenstanders van Zwarte Piet spanden vorig jaar een rechtszaak aan tegen de Amsterdamse burgemeester Van der Laan, die geen rekening zou hebben gehouden met de bezwaren van de tegenstanders bij het verlenen van een vergunning voor de Sinterklaasintocht. Van der Laan stelt dat een burgemeester geen oordeel moet geven over de inhoud van een evenement bij het verlenen van een vergunning. Mogelijk wordt het uiterlijk van Zwarte Piet naar aanleiding van de rechtszaak wel veranderd. Kuijt: “Dan gaan we er nog eens goed naar kijken.”

Rotterdamse intocht

Ook de Zwarte Pieten die Sinterklaas begeleiden bij de intocht in Rotterdam blijven voorlopig in de traditionele kleur actief. Het onthaal, op 15 november, wordt al meer dan zestig jaar georganiseerd door studenten van het Rotterdamsch Studenten Corps en de Rotterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging. Driehonderd leden zetten zich vrijwillig in als assistent van de Sint verkleed als Zwarte Piet. Ook collecteren ieder jaar alle eerstejaars van RSC en RVSV verkleed als Zwarte Piet in de stad. “Als de Raad van State beslist dat de huidige piet niet kan, zullen we zijn uiterlijk waarschijnlijk wel aanpassen”, zegt EUR-student Dirk de Boer, voorzitter van de intochtcommissie. “Het feest moet voor iedereen leuk blijven, dus zo nodig zullen we sommige pieten een andere kleur geven.” EvR