Sinds 1 september gelden er strengere regels bij tentamens om fraude tegen te gaan. Vier vragen over de aangescherpte tentamenmaatregelen.

Hoe creatief zijn studenten eigenlijk?

Erg creatief. Studenten blijken goed gebruik te maken van de talloze mogelijkheden die het digitale tijdperk biedt. Zo wordt er gegoogeld op de toiletten en zijn er slimmeriken die handlangers antwoorden via Whatsapp laten doorsturen. En vergeet de smartwatches niet: alles wat je nodig hebt zit om je pols. Maar ook ‘ouderwetse’ methodes worden nog volop gebruikt. Denk aan spiekbriefjes of pietepeuterig klein op de eigen armen of vingers schrijven.

Komt dat zo vaak voor dan?

Niemand weet precies hoe vaak er gefraudeerd wordt. Logisch, want lang niet alle fraudeurs worden betrapt. Wel zijn er cijfers bekend van het aantal studenten dat gesnapt wordt. In het studiejaar 2012-2013 waren dit er 33. Een jaar later waren dat er plotseling 459. Dit omdat de universiteit sinds vorig jaar ook de studenten turft die in de tentamenzaal een mobiele telefoon in het bezit hebben.

Is spieken nu onmogelijk?

Integendeel. Frauderen zal altijd mogelijk blijven. Het is een kat- en muisspel tussen student en docent. Studenten zullen, en dat weten docenten dondersgoed, altijd een manier vinden om niet of minder te hoeven leren en tóch de benodigde tentamens te halen. Die manieren veranderen in de loop der tijd. Dat zie je aan het ‘digitale spieken’. Studenten bezitten wat dat betreft het natuurlijke voordeel van hun leeftijd: zij snappen sneller de mogelijkheden van nieuwigheden als smartphones dan hun oudere docenten.

Maak ik over een aantal jaar naakt mijn tentamens?

Nee, dat is onzin. De universiteit is heel stellig en benadrukt nieuwe regels altijd binnen de grenzen van onze normen en waarden te zullen ontwikkelen. Fouilleren is bijvoorbeeld absoluut niet toegestaan. Wel is het zaak dat de universiteit zich actief bezig blijft houden met het bestrijden en voorkomen van fraude en de regels blijft aanscherpen. Alleen zo kan zij de uitgekookte student bijbenen. EO

Meer over de aangescherpte tentamenregels lees je in EM #03, vanaf donderdag 2 oktober in de bakken en hier online.