De woningnood onder studenten is voorlopig niet voorbij. Zelfs niet als er de komende jaren veel minder studenten een woning zoeken dan studentenhuisvesters verwachten.

Vooral in Amsterdam maakt het nauwelijks uit of er de komende jaren meer of minder studenten komen. Het blijft lastig om er een kamer te vinden. Dat staat in een monitor die de studentenhuisvesters woensdag aan minister Blok overhandigen.

Woningnood niet overal opgelost

Op de woningmarkt zouden er normaal gesproken in de komende jaren zo’n negentienduizend studenten bijkomen. Maar nu de basisbeurs verdwijnt, gaan er mogelijk minder jongeren studeren en blijven ze langer bij hun ouders wonen. In het uiterste geval krimpt het aantal uitwonende studenten juist, met bijna veertienduizend. Dan nog zal de woningnood dus niet overal zijn opgelost, blijkt uit de monitor. Maar in Groningen wel, en in Utrecht zouden studenten niet meer zo absurd lang op een woning moeten wachten als nu.

Somber beeld

De analisten van de ING Bank kwamen vandaag met hun eigen, wat radicalere voorspelling. Zij zien het aantal studenten voorlopig ook groeien, maar schetsen een somber beeld van de jaren erna: er komen dan minder studenten, waarvan er ook minder op kamers gaan. Er dreigt volgens de bank leegstand voor onaantrekkelijke, slecht bereikbare studentenwoningen, zoals dat ook met afgelegen kantoorpanden is gebeurd.

Vincent Buitenhuis van Kences, de landelijke organisatie van studentenhuisvesters, meent dat ING de plank misslaat. “ING denkt dat de vraag naar studentenwoningen met de helft zal afnemen. Dat is niet zo, zelfs niet in het zwaarste scenario.”

Particuliere verhuurders

Ze baseren zich beide op een enquête die dit voorjaar is ingevuld door achtduizend studenten. Daarin werd gevraagd wat ze zouden doen als ze geen basisbeurs kregen. Langer thuis blijven wonen, zei ruim de helft. Eén op de vijf zou een goedkopere woning zoeken. Het leenstelsel zou dus de vraag naar studentenwoningen kunnen inperken. Maar Buitenhuis denkt dat het zo’n vaart niet loopt. “Volgens ING komen dure, afgelegen studentenwoningen misschien leeg te staan”, vat hij samen. “Maar zulke woningen gaan we sowieso niet bouwen. Misschien dat particuliere verhuurders er last van krijgen.”

Zestienduizend extra studentenwoningen

Drie jaar geleden is het Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting gelanceerd. In vijf jaar tijd zouden er zestienduizend extra studentenwoningen moeten worden gebouwd. Inmiddels is iets meer dan de helft opgeleverd, meldde minister Blok deze zomer. HOP