Spiekers opgelet! Frauderen tijdens tentamens wordt nagenoeg onmogelijk. In navolging van het Erasmus MC zijn alle faculteiten bezig een stevig pakket antifraudemaatregelen in te voeren. De bestaande regels bleken in een tijd van slimme telefoons en horloges hopeloos ouderwets.

Binnenkort een tentamen? Laat je horloge maar thuis. En als je toch bezig bent: neem ook je telefoon maar niet mee. Sinds 1 september is het voor studenten van alle faculteiten namelijk verboden tijdens tentamens een horloge te dragen.

Detectieapparatuur op het toilet

Telefoons waren al taboe, maar de universiteit gaat nu een stapje verder door in tentamentijd detectieapparatuur bij de toiletten te gebruiken. Naast de apparaten – die na de tentamens verdwijnen – komen surveillanten te staan. Hierdoor moet digitaal spieken onmogelijk worden. Ook kladpapiertjes die tijdens het tentamen gebruikt worden, mogen voortaan niet meer de zaal uit.

Uniforme regels

Iedere faculteit krijgt dezelfde regels. Bijzonder, want in principe bepaalt elke faculteit voor zichzelf – via de eigen examencommissie – welke regels tijdens tentamens gehanteerd worden. De universiteit meldt zeker te willen weten dat alle tentamens ‘op een vergelijkbare manier worden afgenomen’. Hieruit volgden ‘algemene afspraken’. Opvallend is dat het Erasmus MC al een jaar met de regels werkt.

Digitaal spieken

Reden voor het regelpakket is de opkomst van slimme apparatuur. De oude regels lieten zich niet uit over het digitale spieken dat met bijvoorbeeld een smartwatch mogelijk is. Oud-voorzitter van de FSW-examencommissie Erik-Hans Klijn noemt het van ‘levensbelang’ dat dit nu wordt aangepakt: “Fraude bij tentamens is één van de zwakke punten bij kwaliteitstoetsing. Twijfels over de kwaliteit zorgen voor enorme imagoschade.’’

De overige faculteiten lijken het hiermee eens te zijn. Jeroen Jansz, voorzitter van de ESHCC-examencommissie, geeft aan dat er binnen de universiteit ‘brede overeenstemming’ is over de noodzaak van strengere maatregelen.

Geen dubbele legitimatie

Wel weigerden de faculteiten vooralsnog dubbele legitimatie (collegekaart en identiteitskaart) te verplichten. Over het verbieden van eigen schrijfgerei tijdens tentamens heerst nog onduidelijkheid. De universiteit meldt op het moment niets over een mogelijk verbod.

Waar ligt de grens?

De nieuwe maatregelen roepen vragen op over de privacy en het comfort van studenten. Zo ook bij Universiteitsraadslid Mark van Leeuwen: “Wij vragen ons af waar dit gaat eindigen. Waar trekt de universiteit de grens? Op die vragen willen we graag een antwoord zien.’’ De Universiteitsraad gaat deze maand nog met het College van Bestuur in gesprek over de aangescherpte maatregelen. EO