Universiteiten en hogescholen krijgen volgend jaar nauwelijks extra geld voor hun onderwijs, blijkt uit de Rijksbegroting voor 2015. Alleen voor wetenschap en innovatie tast het kabinet in de buidel.

Bij gebrek aan groot nieuws in haar onderwijsbegroting kondigt minister Jet Bussemaker aan dat ze in het najaar op tournee gaat. Ze noemt de steden die ze aandoet en de onderwerpen waarover ze met de aanwezigen zal praten: kwaliteit, internationalisering. Haar onderwijsbegroting voor 2015 bevat weinig verrassingen, want die is vooral de weerslag van eerder gesloten akkoorden met oppositiepartijen, vakbonden en onderwijsinstellingen. Eigenlijk lag deze begroting al op straat, zelfs zonder dat hij gelekt is.

Voorlopig geen extra geld

Zo werd dit voorjaar al duidelijk dat het afschaffen van de basisbeurs het hoger onderwijs voorlopig geen extra geld oplevert. Dat komt pas na een paar jaar, als oud-studenten hun schuld gaan aflossen. De komende drie jaar moeten universiteiten en hogescholen hun investeringen (200 miljoen euro per jaar) zelf voorschieten, maar daar zijn geen harde afspraken over gemaakt.

Herfstakkoord

Enkele maanden eerder sloot het kabinet met oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP het zogenaamde Herfstakkoord, waarin universiteiten en hogescholen enkele miljoenen extra werd beloofd, maar die stijging is bescheiden.

Wel trokken deze ondertekenaars jaarlijks honderd miljoen euro extra uit voor innovatie: van dat bedrag is de helft bestemd voor de eigen bijdrage van universiteiten, hogescholen en bedrijven aan Europese innovatieprojecten (cofinanciering) en nog eens 25 miljoen voor de kosten die instellingen maken als een Europese subsidie iets te klein is. De laatste 25 miljoen gaat naar de ‘open competitie’ van onderzoeksfinancier NWO: de beste wetenschappers mogen er een gooi naar doen.

Toekomstfonds

Verder krijgt D66 zijn zin en komt er een toekomstfonds. Daarin stort de overheid opbrengsten uit de aardgasbel, om daarmee te investeren in onderzoek en innovatie. Dit jaar krijgt het fonds 125 miljoen, volgend jaar vijftig miljoen en nog eens 25 miljoen euro in 2016.

Deeltijdonderwijs

Een opvallende post, al is hij niet groot, is het experiment met flexibel deeltijdonderwijs. Daar maakt het kabinet in 2015 negen miljoen euro voor vrij. Het idee is dat deeltijdstudenten straks tegoedbonnen krijgen waarmee ze hun eigen onderwijs kunnen inkopen, ook bij niet bekostigde instellingen. HOP