Universiteiten in heel Europa trekken aan de bel nu regeringsleiders minder willen uitgeven aan onderzoek en innovatie dan de Europese Commissie van plan was.

Het bakkeleien over de Europese begroting is 2015 begonnen: de Europese Commissie doet een voorstel, de lidstaten en het Europees Parlement reageren, waarna de onderhandelingen van start gaan. Uit het openingsbod van de Europese Raad, de vergadertafel van de individuele landen, blijkt dat de lidstaten minder geld willen uitgeven aan ‘groei en banen’ dan de Europese Commissie voorstelt. Onder die post vallen onderzoekssubsidies en de populaire Erasmusbeurzen, maar bijvoorbeeld ook subsidies voor wegen en internetvoorzieningen.

Zorgen

De Europese universiteiten waarschuwen dat ze in de problemen kunnen komen. EU-onderzoeksbeurzen zijn een belangrijke bron van inkomsten en daarbij zijn er lopende projecten die geld kosten. De rekeningen moeten wel betaald worden. Daar maakt ook het Europees Parlement zich zorgen over, schrijft Neth-ER, de voorpost van het Nederlandse onderwijs en onderzoek in Brussel. In het alleruiterste geval zouden studenten geen Erasmusbeurs meer krijgen en kunnen wetenschappers fluiten naar hun geld.

Investeren in kennis

De lidstaten moeten niet voor de bühne spreken, maar investeren in kennis, schrijft de belangenvereniging van Europese universiteiten. Als politici onderwijs en onderzoek zo belangrijk vinden als ze zeggen, dan moeten ze daar naar handelen.

Het Europees Parlement moet nog reageren op het begrotingsvoorstel van de commissie. Dat standpunt wordt in oktober verwacht. HOP