De master Media Studies van de Erasmus School of History, Culture and Communication is als onvoldoende beoordeeld door onderwijskeurmeester NVAO.

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) heeft landelijk 26 van de 212 universitaire bachelor- en masteropleidingen in de Geesteswetenschappen afgekeurd. Als de kwaliteit niet binnen twee jaar verbetert, verliezen de opleidingen de accreditatie en moeten ze hun deuren sluiten.

Scripties

De controle bij de master Media Studies van de EUR vond vorig jaar op 28 en 29 mei plaats. Verbetering zou binnen een jaar mogelijk moeten zijn, denkt de NVAO.

Vooral het niveau van de scripties liet te wensen over. Vijf van zevenentwintig onderzochte scripties van de afgelopen twee jaar bleken niet aan de eisen te voldoen. De onderzoekers kwamen verschillende tekortkomingen in de onderzoeksmethoden tegen, zo werden onderzoeksvragen niet duidelijk gesteld en waren er ongefundeerde conclusies op basis van kwantitatieve data die niet statistisch geanalyseerd waren.

Tijd te kort

In Maastricht, waar de hardste klappen vallen, zijn zes van de zeven opleidingen afgekeurd. Utrecht, Groningen en de Universiteit van Amsterdam krijgen allemaal vier onvoldoendes, maar die hebben veel meer geesteswetenschappelijke opleidingen in huis. Er waren ook 21 opleidingen die juist boven de rest uitstaken en als ‘goed’ zijn beoordeeld, maar dit gebeurde niet op de EUR.

Er zijn volgens de NVAO verschillende redenen voor de slechte prestaties van de geesteswetenschappen. Zo ging het samenvoegen van veel masteropleidingen de afgelopen jaren niet altijd probleemloos. Verder komen de geesteswetenschappers soms tijd te kort doordat ze steeds meer aandacht aan onderzoek moeten schenken, naar voorbeeld van succesvolle wetenschappers uit andere vakgebieden. HOP/ TL